Момчил Куртев от ЦК „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ (Quasar)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Момчил Куртев е на 29 години и е докторант в Института по роботика на БАН. Завършил е СПГЕ „Джон Атанасов“, училище с компютърна насоченост и електроника, впоследствие учи 5 години в Шотландия, където придобива степен бакалавър по Икономика и международни отношения и магистърска степен по Финансов риск мениджмънт. След завръщането си в България решава да направи и една докторантура, свързана с машинно самообучение.

Понастоящем се занимава с обработка на данни и различни видове статистически модели, в частност – методите на машинното самообучение при безпилотни летателни апарати в Център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ (Quasar) изграден по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. В свободното си време обича да се занимава със свирене на китара, с плуване и с дронове.

Работа по проекта

Неговата роля в центъра за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска „КВАЗАР“ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ е главно да подпомага лабораториите със събиране на видео и телеметрични данни от летателните апарати, анализирането им, създаването на различни видове модели – двуизмерни и триизмерни.

Към момента се занимава с една вградена бордова система за безпилотни летателни апарати, която цели опознаване на различни видове обекти. Тя е базирана на отворена платформа, към която се прилагат различни типове object detection методи за опознаване на обекти. Той се стреми да доразвие и интегрира тази система с някои летателни апарати, за да може тя да увеличи автономността им. Тоест – те да имат добра визуална преценка къде се намират, какви обекти има около тях и в зависимост от това да могат да взимат някакво автономно решение.


РЕКЛАМА:

***

Интересен факт

Малко известен факт за дроновете в днешно време е, че те всъщност функционират повече като една много модерна и добре осигурена банка, отколкото като една чисто механическа система.

Ползите за обществото

Тази област се развива изключително бързо и експоненциално, така че скоро една такава мобилна система би могла да бъде интегрирана в различни сфери на ежедневието, като например в личната сигурност чрез камери за наблюдение. Освен това такъв тип системи биха могли да помагат и на хора със затруднения в слуха и говора, като превеждат жестомимичния им език в нещо, което другите да разбират, като аудио например.

Основната идея е да бъде разработена собствена платформа за самоориентиране на дроновете, избягване на препятствия и вземане на допълнителни автономни решения, което максимално да улеснява хората, опериращи с тях.

 

 

 

Всички визитки вижте тук: https://nauka.bg/category/centrove/

[ЧАСТ 2] Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Изтегли броя в PDF от тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-sept/