Младите японци са ориентирани по-устойчиво, дори когато става въпрос за пари

Младите японци са ориентирани по-устойчиво, дори когато става въпрос за пари

Младите японци са ориентирани по-устойчиво, дори когато става въпрос за пари

Младите японци са ориентирани по-устойчиво, дори когато става въпрос за пари


Направи дарение на училище!***

По-младите поколения са склонни да “поставят парите си там, където е устата им”, когато става въпрос за устойчив начин на живот. В проучване, което поставя под въпрос както ангажираността с устойчиво поведение, така и желанието да се жертва по-добре платената работа за такава в по-устойчиво мислеща компания, анкетираните млади пълнолетни в Япония изясняват предпочитанията си.

Резултатите бяха публикувани на 31 януари в специален брой на Journal of Cleaner Production, фокусиран върху постигането на целите на ООН за устойчиво развитие или SDG (от анг. Sustainable Development Goals – Цели за устойчиво развитие, бел. прев.).
Изследователите публикуваха две проучвания, изследващи как хората подкрепят SDG, което се състои от 17 крайни резултата и 169 цели, които трябва да бъдат постигнати до 2030 г. – включително прекратяване на бедността и осигуряване на достъп до чиста вода и канализация за всички.

„Много хора, в популярните медии или дори в ежедневните разговори, казват че младото поколение е по-социално осъзнато и има целенасочено поведение за устойчиво развитие, но научните доказателства за това са ограничени“, казва авторът на проучването Томоми Ямане, изследовател в Мрежата за образование и Изследвания на мира и устойчивостта (NERPS) в университета в Хирошима. „В това проучване ние предоставяме нови доказателства, че по-младото поколение е предпочело повече устойчивия начин на живот от по-старото поколение. Също така по-младите хора са готови да редуцират доходите си, за да работят за SDG мислещи компании.“

Първото проучване включва национална извадка от 12 098 пълнолетни граждани от всички възрастови групи през 2019 и 2020 г. и установява, че тези на възраст между 18 и 30 години са много по-склонни да оценят и практикуват устойчиво поведение, като например да плащат повече за устойчиво разработени продукти.

„През 2030 г. младото поколение ще бъде основната работна сила в обществото и се очаква то да положи реални усилия за създаване на устойчиво бъдеще и вероятно да играе съществена роля в постигането на SDG“, казва съавторът на статията Шинджи Канеко, професор в NERPS в университета в Хирошима. „Корпорациите, които искат да привлекат по-младите хора да купуват техните продукти или услуги или да работят за тях, ще трябва да включат SDG в своите стратегии и да допринесат сериозно за тях.“


Разбери повече за БГ Наука:

***

Може и да изглежда противоречащо на цялостната им интерпретация, но изследователите също така установиха от първото проучване, че по-младите поколения са по-загрижени за намирането на сигурна и добре платена работа от по-старите поколения. Въпреки това, по-младото поколение е в по-голяма готовност да получава по-малко пари, за да работи за SDG мислеща компания, според Ямане.

Второто проучване изследва извадка от 668 студенти, за да разбере предпочитанията им за работа и как заплащането и фирмените стойности могат да взаимодействат за по-младото поколение. Вероятността (според участващите в него) някой младеж да избере най-малко насочената към SDG компания е около 28%, дори ако му се предлага висока заплата. Вероятността той да избере компания със силно SDG мислене се е увеличила до 56%, дори при най-ниското заплащане. А вероятността участник да избере да работи в SDG мислеща компания с високо заплащане е 87%.

„В комбинация констатациите показват, че по-младите поколения биха могли да променят поведението си, когато се запознаят с присъщата природа на SDG, въпреки констатациите от първото проучване, които показват, че младото поколение предпочита по-добро заплащане повече от по-старите поколения“, добавя Ямане „Нашите открития показват, че днешното по-младо поколение може да бъде движещата сила за постигане на SDG.“

След това предстои изследователите да направят по-изчерпателно проучване, което също ще оцени свързаните с работата дейности и нагласи във връзка с вноските и заплатите за SDG.

Референция: Томоми Ямане, Шинджи Канеко. “Движеща сила ли е подрастващото поколение за постигане на целите за устойчиво развитие? Проучвателни експерименти”. Journal of Cleaner Production, 2021; 292: 125932 DOI: 10.1016 / j.jclepro.2021.125932

Източник: ScienceDaily
Превод: Радослав Тодоров


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.