Милиард години липсват от геологическия запис – Къде може да са отишли?