Микроорганизми

Теорията за микроорганизмите е предадена чрез наивните представи на месопотамците за микробите. Няма доказателство, че в Китай са мислили за тях преди IV в. пр. Хр., но те се споменават от много даоисти, включително от авторите на книгата на Джуачн Дзъ – на основата, разбира се, единствено на догадки, тъй като по онова време не е имало микроскопи.

Европейска нощ на учените 2022 г.: