Математиката помага за по-добро образование в училище?