Мастопексия с анатомични импланти при птоза I – II степен на бюста.

3.jpg

  Мастопексия с анатомични импланти при птоза I – II степен на бюста.

 Д-р Владимир Василев ДМ, Д-р Христо Лозанов ДМ.

 

Keywords: Breast augmentation, Complications, Capsuloplasty

 Въведение


РЕКЛАМА:

***

 Външният вид и размера на бюста играят важна роля за женствеността, поради тази причина постгравидарната хипоплазия и компенсирането чрез мастопексия с анатомични импланти я превръща в популярна пластична операция. Птозата на бюста може да възникне в резултат на: значителна загуба на тегло, бременност, дълъг период на кърмене, както и при менопауза. Съществуват 3 вида мастопексия; чрез прекрояване на кожният сутиен ~стандартна мастопексия , чрез използване на анатомични импланти с или без ексцизия за корекция на A IMF в комбинация от гореописаните методики. При птоза 1-2 степен считаме, че тя може да се компенсира чрез поставяне на анатомични импланти , при  което цикатриксите са минимални и придаване на естествен външен вид.

 Хирургична техника

 Нашата практика показва, че голям процент от увеличаващите мамопластики все още се извършват чрез т.нар. Инфрамамарен достъп, който се изпълнява чрез маркиране и създаване  на нова инфрамамарна гънка, от съществуващата, като едно от големите му предимства е, че оформянето на джоба с цел поставяне на имплант е улеснено и достъпът за визуализирането на вътрешното оперативно поле.

 Инцизионата линия не надвишава дължината от 4-5 см. Също така разстоянието от ареоларният комплекс до инфрамамарната гънка ние считаме, че би могло да се коригира с анатомичен имплант, ако то е до 11 см. При положение, че това разстояние надвишава 11 см. ние считаме, че е по-разумно да се премине към вертикален разрез. Техниката, която използваме е с уникуларната пинсета описана от Джон Тебец. Мастопексията е хирургична техника, която зависи от следните фактори: степен на птозата, възраст на пациента, подпор на импланта, наличен паренхим и желанието на пациента.

 Понякога трябва да се премине към ексцизия на излишна кожа с разрез успореден на инфрамамарната гънка като се увеличи субмамарният цикатрикс с увеличаването му на 10-12 см или да се премине към вертикален разрез. Обикновено се пристъпва към хоризонтална ексцизия на излишната кожа при кожен излишък 2-3 см.Над тази граница влиза в съображение операцията на Ле Жур .~вертикална мастопексия.

 

3.jpg

 

Материал и метод

 Представяме 2 пациентки на възраст 36 г.  И 38 г. И двете са преминали през две раждания и в двата случая наблюдаваме постгравидарна хипоплазия. И при двете пациентки нямаше увеличено количество на мастната тъкан и пинч теста бе под 2 см. И при двете пациентки се използваха анатомични импланти на широка основа.

 Резултати

 Повдигането на бюст с кохезивни импланти изпълнени със силиконов гел имат много предимства: меки са при допир, осигуряват малко разширяване на долният полюс и статистически атрофията на покривната тъкан е по-слабо изразена във времето. Липсва т.нар. нагъване и промяната в горният полюс е по-анатомична. Необходимо е да се отбележи, че при използване на релативно по-малки импланти допълнителното увисване е по-малко и ние препоръчваме, когато е възможно по-малкият желан размер. При така нареченият риплейсмънт е налице още една структура, т.нар. капсула, която покрива цялата протеза. При подмяна на вече съществуващи протези тази структура задължително трябва да се има впредвид при корекция на бюста. Ето затова при увиснал бюст и съществуващи импланти е по-вероятно увисването да се дължи на теглото на импланта. Това налага и различна оперативна стратегия за разлика от случаите, когато разглеждаме птозата на бюста без наличие на имплант. В нашия случай пациентите са с първично поставени импланти, като операцията, която се прави е едноетапна.

3.1.jpg

 Заключение

  Когато се налага мастопексията е подходящ метод за компенсиране на увисналият бюст, като в комбинация с аугментационна маммапластика белезите са минимални а изпълването на бюста задоволява  естетичните очаквания на пациентките.

 Необходимо условие за постигане на добър резултат е внимателна преценка на съществуващите анатомични особености, внимателната преценка на очакванията на пациента в съчетание с правилен подбор на оперативната методика подробно информиране на пациента относно очакванията в краткосрочен и дългосрочен план. При мастопексия 1-2 степен корекцията с използване на импланти е метод на избор поради доказаният добър естетичен резултат.

 

 Книгопис:

 1.     Javier De Benito, Kyrenia Sanchez. Кey points in mastopexy. Aesthetic Plastic Surgery, December 2010, Volume 34, Issue 6, pp 711-715.

 2.     Javier De Benito. Secondary breast augmentation: managing each case. Instituto Universitario Dexeus Barcelona, Spain. Aesthetic Plast Surg 34:691-700, 2010

 3.     Conder MA, Cohen AT, Hester TR. Complications in breast augmentation: prevention and correction. Clin Plast Surg. 2001;28:587–595

 4.     Tebbets JB. Breast augmentation with full-height anatomic saline implants. The pros and cons. Clin Plast Surg. 2001;28:567–577

 5.     Omar D, Ventura H, Gaspar A. Treatment of the fibrous capsule on mammary implants: a technical innovation for changing the implant from the subglandular to the submuscular plane. Aesth Plast Surg. 2008;32:365–367.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: