По-малко Facebook, по-здравословно и щастливо ежедневие

Хората, които редуцират времето, прекарвано във Facebook, пушат по-малко, по-активни са и се чувстват по-добре навсякъде.

 

Две седмици с по 20 минути по-малко време на ден във Facebook

Екип от психолози от Рурския Университет в Бохум (RUB) покани 140 тестови лица да участват в този експеримент. Късметлиите, които са взели участие след това са станали физически по-активни, пушили са по-малко и са били по-доволни, а симптомите им на пристрастяване по отношение на използването на Facebook чувствително са намаляли. Като тези ефекти продължават и три месеца след края на експеримента. Групата начело с д-р Юлия Браиловская, публикува резултатите си в списанието “Computers in Human Behavior” на 6 март 2020 г.

 

Средно по час във Facebook на ден 


РЕКЛАМА:

***

Изследователският екип набира общо 286 души за изследването, които прекарват във Facebook поне 25 минути на ден, средно до около час. След което разделят тестваните лица на две групи: контролната група, състояща се от 146 души, която по време на експеримента използва Facebook, както обикновено. А останалите 140 души намаляват използването на Facebook с 20 минути на ден в продължение на две седмици, което е около една трета от средното им време отделяно за използването му.

 

Юлия Браиловская, която оглавява изследователската група в Рурския университет Бохум. Кредит: © RUB, Marquard

 

Всички участници са тествани на няколко пъти: преди изследването, една седмица по време на него, в края на двуседмичния експеримент и накрая един месец и три месеца по-късно. Използвайки онлайн въпросници, изследователският екип ианализира начина, по който използват Facebook, благосъстоянието и начина им на живот.

 

Не е необходимо изцяло да се отказвате от него

Резултатите показват следното: участниците в групата, които са намалили времето си за използване на Facebook по време на експеримента, използват по-малко платформата и след това, активно или пасивно.
“Това е важно, защото пасивната употреба в частност води до това, че хората се сравняват с другите и по този начин изпитват завист и намаляване на психологическото им благосъстояние“, казва Юлия Браиловская. Участниците, които са намалили времето си за използване на Facebook, освен това са пушили по-малко цигари отколкото преди, били са по-активни физически и са показали по-малко депресивни симптоми от контролната група. Удовлетвореността им от живота се е увеличила.
“След двуседмичния период на детокс от Facebook, тези ефекти, т.е. подобряването на благосъстоянието и по-здравословния начин на живот, продължиха до окончателните проверки три месеца след експеримента“, изтъква Юлия Браиловская.

Според изследователите това е индикация, че просто намаляването на времето, прекарано във Facebook всеки ден, би могло да бъде достатъчно за предотвратяване на пристрастяващо поведение, повишаване на благосъстоянието и поддържане на по-здравословен начин на живот. “Въобще не е необходимо изцяло да се отказваме от платформата“, заключава Юлия Браиловская.

 

Референция: “Less Facebook use – More well-being and a healthier lifestyle? An experimental intervention study” от Юлия Браиловская, Фабиен Стрьозе, Холгер Шилак и Юрген Марграф, 6 март 2020 г., Computers in Human Behavior.

 

Източник: scitechdaily


Европейска нощ на учените 2022 г.: