ЕС се нуждае от собствени Google, Apple, Facebook и Amazon

Moedas.jpg
Европа се нуждае от по-динамична икономика и бързо растящи иновативни компании като Google, Apple, Facebook и Amazon, ако иска да преодолее изоставането на производителността си, спрямо САЩ, според доклад, изготвен от Европейската комисия.
Научните изследвания и иновациите са в основата на икономическия прогрес. Въпреки това, докладът показва, че ЕС все още се нуждае от засилване на ролята на науката, научните изследвания и иновациите, за да допринасят за икономическия растеж и създаването на висококачествени работни места чрез мулти-факторна производителност – производителността, която не идва от труда или капитала, а се задвижва от научноизследователска и развойна дейност (R&D), иновациите и информационните и комуникационни технологии (ИКТ). Според доклада „Science Research and Innovation performance of the EU ”, по отношение на тези дейности икономиката на ЕС е след тези на САЩ и Южна Корея.
Докладът е съставен от политически анализатори и икономисти от Генералната дирекция за научни изследвания и иновации на Европейската комисия, която е събрала данни от източници като Службата за изследвания на ЕС, Съвместния изследователски център, Евростат, EVCA и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, за да се изгради една картина на научните изследвания и иновациите в Европа и техните силни и слаби страни.
Най-важната констатация е, че ЕС остава заключен в сектори като автомобилостроенето, а делът на високотехнологичното производство, като това на фармацевтични продукти, ИКТ и биотехнологии, е по-нисък от този на САЩ и много по-нисък, отколкото в Южна Корея.Въпреки, че тук са много от най-добрите университети в света, Европа има по-малко бързо растящи иновативни частни компании с глобален обхват, отколкото в САЩ или Китай. Такива фирми са от решаващо значение при превръщането на икономиката на ЕС в по-високотехнологична и по-продуктивна.
Част от проблема е, че ЕС не инвестира достатъчно в основните двигатели на иновациите, въпреки че е постигнат напредък. От началото на финансовата криза през 2007 г. и следващите години на стагнация, ЕС е увеличил размера на парите, които влага в научноизследователска и развойна дейност до над 2% от БВП, но това остава под целта от 3%.

Макар и най-големият източник на научни публикации в целия свят, ЕС не винаги произвежда най-добрата наука, се казва в доклада.

Освен това, бизнес средата в ЕС би могла да бъде и по-привлекателна за иновациите. Част от проблема е, че не само съществува далеч по-малко рисков капитал в Европа, но фондовете за рисков капитал не разполагат с мащаба или обхвата, необходими за растеж на фирмите от ранен етап, до междинен и от него до превръщането им в глобални играчи.

По отношение на лекотата, с която се развива бизнес, докладът показва, че Европа изостава от САЩ и Южна Корея. ЕС се опитва да разреши този проблем чрез програма за оптимизиране на регулациите – REFIT.
И накрая, за да получат достъп до по-широк набор от знания и умения, европейските компании трябва да погледнат по-далеч – към сътрудничество извън ЕС, се казва в доклада.
Китай се утвърждава все повече по отношение на R&D. От 2000 г. той е увеличил разходите си за R&D четири пъти – от под 5% през 2000 г. до около 20% през 2013 г., променяйки глобалния пейзаж напълно.
По отношение на дела на патенти, произтичащи от международни сътрудничества, между 2000 г. и 2013 г. САЩ са изпреварили ЕС, въпреки че и в двата региона се наблюдава увеличаване на броя на тези споразумения в рамките на същия период.
Въпреки че Китай се превърна в ключов партньор на ЕС, САЩ изглежда се възползва повече от възможностите, които идват от сътрудничеството с тази развиваща се икономика, се казва в доклада.

Превод: Росица Ташкова
Източник: http://horizon-magazine.eu/


РЕКЛАМА:

***


Европейска нощ на учените 2022 г.: