Мали (ХIII – ХIV в.)

Ок. 1213 г.
Алакой Кейта основава държавата Мали, която след няколко години е унищожена от съседните племена сосо.

1230—1255 г.
Крал на Мали е Мари Диата, наречен Сундиата. Той побеждава вождовете на племената сосо и завладява редица съседни страни. През 1240 г. завзема и разрушава столицата на Гана. Наследниците на Мари Диата властвуват над по-голямата част от Западен Судан; вождовете на по-слабите судански племена стават васали на владетелите на Мали.

XIII в.
През територията на Мали преминават главните търговски пътища както на западноафриканската, така и на транскон-иненталиата търговия. Мали поддържа търговски контакти с Азия и Европа.

1307—1332 г.
Управление на конгоанския император Муса в Мали. В резултат на завоеванията и на умелата политика, която провежда, Муса разпростира властта си върху редица съседни страни. Мали включва територия, равна на територията на Западна Европа; контролира търговските пътища — от залежите на сол (в северния край на Африка), до залежите от злато (на юг). Източната част на страната е богата на залежи от мед. Конгоанският император Муса посещава Мека и Кайро.

1325 г.
Командващ войските на конгоанския император Муса, Сагаман Дир, превзема гр. Гао — столица на Сонгхай и присъединява към империята значителна част от тази страна. Мали става една от могъщите държави в света. Градовете на Мали са средища на науката, търговията и културния живот. В гр. Томбук-ту серазвива писмеността. В страната работят духовници, лекари, съдии и чиновници.


РЕКЛАМА:

***

1341 — 1360 г.
Управление на император Сюлейман, брат на Муса. По негово време в Мали пристига (1352 г.) големият арабски пътешественик Ибн Батут (по-късно в своите съчинения той включва ценна информация за тази страна.)

Втората половина на XIV в.
Империята Мали е в упадък.


Европейска нощ на учените 2022 г.: