Конкурс за млади учени Young and Energetic Scientists (YES) 2020 г.

През 2020 г. Клуб Млади Таланти (КМТ – http://www.cys.bg) организира юбилейното десето издание на конкурса за млади учени Young and Energetic Scientists (YES). За трета година конкурсът е разделен на две категории- студенти и докторанти. Конкурсът ще бъде част от Европейската нощ на учените 2020 (https://nauka.bg/nosht2020), която цели „да приближим учените до широката общественост и да увеличим осведомеността за научните и иновационни дейннаучната дейност върху ежедневието на хората, което от своя страна да привлече младите хора към научна кариера“. КМТ е партньор в проекта K-TRIO 4, който е финансиран от Европейската комисия по дейностите Мария Скалдовска Кюри програма „Хоризонт 2020“.

Клуб Млади Таланти е неправителствена организация с над десетгодишна история и с основна цел да подкрепя активното участие на младите хора в обществото, да насърчава и развива техните научни интереси, умения и творческо мислене. КМТ си поставя за приоритет повишаването на свободния обмен на идеи и информация за общи знания и интелектуалниценности, като разполага с широка мрежа за разпространение на информация за различни образователни дейности – диалози, уъркшопи, състезания, научни панаири и др. Клуб Млади Таланти насърчава развитието на научното образование и предприемаческия дух, набира ментори за работа с най-младото поколение български учени и насърчава проектната компетентност в училищата. 

В нашия конкурс YES могат да участват млади учени – бакалаври, магистри и докторанти, които искат и се стремят техните идеи да бъдат подкрепени в полза на икономиката и обществото за по-високо качество на живота. 

Конкурсът подпомага проекти в  изключително широк спектър от научни направления. Успешният проект трябва да съчетава различни методи на изследване и/или информационни технологии. Крайният срок за подаване на проектите е 15.10.2020 г. 

През 2020-та наградите в конкурса YES включват:
– Първа награда за докторанти – 900 лв.
– Втора награда за докторанти – 400 лв.
– Трета награда за докторанти – материална
– Първа награда за студенти – 500 лв.
– Втора награда за студенти – 200 лв.
– Трета награда за студенти – материална
Формата за участие, както и повече подробности за конкурса можете да намерите на: http://innofair.cys.bg/yes/about/

За да участвате в конкурса трябва да попълните формата за кандидатстване, достъпна тук

Регламента на YES, както и условията за участие и информация за миналогодишните победители може да намерите на адрес: http://innofair.cys.bg/yes 

Facebook страница – https://www.facebook.com/YoungEnergeticScientists