Клетката

Клетката е най-базовата структурна, функционална и биологична единица на всички познати на науката живи организми. Тя притежава свойството да се самообновява, саморегулира и самовъзпроизвежда. Съществуват прости организми съставени само от по една клетка, такива са например бактериите. Човекът и другите висши организми са многоклетъчни. Човешкото тяло е съставено от около 100 трилиона клетки. Като средната големина на една клетка е около 10 микрометра, а средната маса – около 1 нанограм. Най-голямата съществуваща клетка в природата е неоплоденото щраусово яйце.

Има клетки с най-различни форми и размери, всяка от които изпълнява своя специфична функция, те растат, размножават се и накрая умират. Клетките са като микроскопични химически лаборатории, в които хранителните вещества и енергията се използват, за да образуват мускули, нерви, кожа, хрущяли и кости.

В основата си строежът на клетките е един и същи – с външна мембрана, регулираща преминаването през цитоплазмата. Вътре е ядрото, играещо роля на център за управление на клетката. Съдържа дезоксирибонуклеинова киселина (ДНК), която определя наследствените характеристики на организма. Ядрената мембрана обгръща и предпазва ДНК. Във вътрешността на ядрото се намира ядърцето, съдържащо рибозоми, които изграждат протеините.

Клетките да са открити от британския учен и изобретател Робърт Хуук още през 1665 г. Той е и автор на термина “клетки”, тъй като тогава наблюдава много тънки срезки от корк под микроскоп, конструиран от самия него.

За първи път цялостната клетъчна теория е формулирана през 1839 г. от германските биолози Матиас Шлайден и Теодор Шван. Тя гласи, че всички организми се състоят от една или повече клетки, всички клетки идват от предшестващи ги клетки, жизнените функции на организма протичат в клетките и всички клетки притежават наследствена информация, нужна за регулация на клетъчните функции и за предаване на тази информация на следващите поколения клетки.

Дамска тениска „Клетка“

Бъдете оригинални и поръчайте някоя от нашите тениски „Клетка“. Други продукти от онлайн магазина ни на научна тематика можете да намерите тук.


Европейска нощ на учените 2022 г.: