Китай обяви своите планове за енергоспестяване

smog.jpg

 http://science.icnhost.net/migrate/sites/default/files/field/image/smog.jpg„Околната среда не трябва да бъде принасяна в жертва на неустойчивото развитие на някоя държава.”, казва министър-председателят на Китай.

Китай има за цел да намали енергийната интензивност, тоест – потреблението на енергия на единица от брутния вътрешен продукт – с 16-17% до края на 2015 г., заяви премиерът, г-н Вен Джиабао по време на онлайн разговор с граждани на страната.

За постигането на тази цел и за пренасочване на стратегията за икономическо развитие на страната от количеството към качеството, бюджетът на плана за следващите пет години ще понижи икономическия растеж с около 7% годишно. Китай трябва да спре да жертва околната среда в името на разхищението на енергията и неустойчивото си развитие.

Решението отразява загрижеността на китайското правителство, че бързото развитие на Китай заплашва усилията му за намаляване на енергийната интензивност, поради което се увеличават емисиите на въглероден двуокис. През миналата седмица China Daily цитира директора на Държавната нисковъглеродна енергийна лаборатория, според когото при настоящата си траектория Китай ще отделя 10 милиарда тона въглероден диоксид през 2015 г., също като САЩ и ЕС, взети заедно.

Според официалния доклад за напредъка на предишния петгодишен бюджетен план, публикуван на 28 февруари от Националното статистическо бюро на Китай, страната е намалила енергийния си интензитет с 19.1% спрямо нивата от 2005 г., близо до прогнозираните 20%.


РЕКЛАМА:

***

Общото потребление на енергия в страната, обаче, продължава да расте. През 2010 г. Китай изгори 3250 милиона тона въглища, с 5,9% повече, отколкото през предходната година, според бюрото. Потреблението на природен газ, електричество, нефт и въглища се увеличават съответно с 18.2%, 13.1%, 12.9% и 5.9%.

Мнозина смятат, че Китай е подобрил енергийния си интензитет чрез затваряне на неефективните фабрики и електроцентрали, като същевременно се запази главоломния икономически растеж на страната.

Но успехът се дължи и на правителствените мерки за опазване на околната среда. Китай инвестира сериозно в икономията на енергия и опазването на околната среда. Централното правителство създаде комитет, който да следи развитието на проблематиката, свързана с икономията на енергия и с изменението на климата. Този комитет ръководеше енергийната политика на местните власти и при енергоемките индустрии.

Повечето от ограниченията са се паднали на индустрията, а някои фабрики трябваше да закупят дизелови генератори, за да продължат да работят, което от своя страна е довело до  недостиг на дизелово дизелово гориво в национален мащаб.

Дали Китай ще бъде в състояние да изпълни целта си до голяма степен ще зависи от това дали страната ще съумее да премине от централното планиране на икономиката към  пазарните механизми.  

Цените на енергията в Китай са като цяло твърде ниски и неравномерни, а премахването на субсидиите за енергия за индустрията може да намали енергийната интензивност значително.  

От друга страна, въвеждането на ефективни пазарни механизми, което ще доведе до повишаване на стимулите за икономиката с ниски въглеродни емисии, е от ключово значение. 
Китайският бюджет за енергийната ефективност за следващия петгодишен план (тъй добре известната ни петилетка) ще бъде обявен съвсем скоро през този месец.

Неделин Бояджиев
По материали от:
http://www.nature.com/


Европейска нощ на учените 2022 г.: