Киберфизични системи за педагогическа рехабилитация в специална образователна система

Предмет на проекта
„Целта на настоящия проект на MSCA RISE CybSPEED е да се разработи нова рамка за анализ, моделиране, синтез и внедряване на Кибер-физични системи за педагогическа рехабилитация в специалното образование, базирана на комбинация от най-добрия опит и постижения на партньорите в областите на роботиката с изкуствен интелект, когнитивната биометрия, изчислителната интелигентност и разсъжденията за хуманоидни и нехуманоидни роботи в образованието. 

Проектът CybSPEED надгражда резултатите и прозренията на наскоро завършения проект, финансиран от Грант на Европейското икономическо пространство за България и Норвегия „METEMSS : Методологии и технологии за повишаване на двигателните и социалните умения на децата с проблеми в развитието“ (IR-BAS), по логична проекция на финансирания от ЕС проект „Социални и интелигентни“, наречен „Storytelling NAO“ на Испания (UPV/EHU) и върху текущите изследвания на проекта „Специален образователен робот-асистент за обучение (EduBot)“ от Гърция (EMaTTech), финансиран от Фондация „Ставрос Ниархос“. 

CybSPEED проектът акцентира върху вътрешно-мотивационния подход към обучението чрез проектиране на ситуации между хора и роботи (игри, педагогически случаи, артистични изпълнения) и усъвършенствани интерфейси (мозък-компютър, проследяване на поглед и виртуална реалност), където децата и учениците взаимодействат с новите технологии, за да се засили основната самокомпенсация и допълване на кодирането на мозъка по време на обучение. Проектът CybSPEED се стреми да създаде, както и да поддържа иновационна мрежа в ЕС, Япония в Далечния Изток, Чили в Южна Америка и Мароко в Западна Африка, която ще продължи изследванията на най-високо ниво на три нива – 1) анализ на когнитивните биометрични сигнали, 2) моделиране на взаимодействието ученик-робот и 3) разработване на нови инструменти за оптимален дизайн на кибер-физически системи за подобрена педагогическа рехабилитация в образованието.

 

Научни области


РЕКЛАМА:

***

/ медицински и здравни науки / клинична медицина / физиотерапия

/ социални науки / образователни науки / специално образование

/ естествени науки / компютърни и информационни науки / изкуствен интелект / изчислителна интелигентност

/ инженерство и технологии / електротехника, електронно инженерство, информационно инженерство / електронно инженерство / роботика

Вижте цялата информация за проекта в броя  (безплатно в PDF) >> Специализиран брой: Научни европейски проекти с българско участие

 

Специализиран брой: Научни европейски проекти с българско участие

 

Този брой се реализира с подкрепата на
проекта K-TRIO 4 (Европейска Нощ на
Учените 2020 г.)

В този брой ще намерите над 15 научни проекта финансирани от Европейската комисия с изключително българско участие.
Искаме да покажем, че в България се правят изключителни неща и нивото на научна експертиза е европейско. Разбира се, това е една малка част от научните проекти, в които участват различни български организации. Може да следите интервютата, които пускаме в текст, аудио и видео на български учени, за да разберете още повече за българските участия в европейски проекти.

 

ИЗТЕГЛИ БЕЗПЛАТНО В PDF >>

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: