За какво са готови да плащат хората?

За какво са готови да плащат хората?

За какво са готови да плащат хората?

За какво са готови да плащат хората?


Направи дарение на училище!***

Изображение: Pexels

Автор: Георги Михайлов, магистър-инженер по Хидромелиоративно строителство

Всеки човек, всеки ден, всеки миг, има нужда от задоволяване на някакви потребности. Да се помете, да се почисти, да се нареже, да се заостри, да се изпере, да се бръсне, да се развлича и какво ли още не. 

Това са все конкретни желания. Но как един предприемач да разбере къде да се насочи, за задоволяване на нуждите на отделния човек и на обществото? Какви идеи да развива? 

Хората имат нужда от машини, механизми и услуги, които да им вършат работа. Метенето, чистенето, рязането, остренето, прането, бръсненето, превозването, търсенето в Интернет и т.н., са все различни видове работа. Понятието „работа“ е относително понятие и обхваща изброените в предното изречение действия, без да ги уточнява. 


Разбери повече за БГ Наука:

***

Купувайки машината, механизма или услугата, човекът не купува машината заради нея самата, а заради функциите, които тя може да изпълнява. Колкото повече функции могат да се ползват, толкова по-предпочитани ще бъдат машините, механизмите или услугите. 

Машините, механизмите, услугите, се обхващат от по-общото понятие – СИСТЕМИ. Системите биват изкуствени и естествени. Изкуствените системи се създават от човека. Хората търсят изкуствените системи, за да удовлетворяват нуждите си – да си вършат работа. Работата се изпълнява от функциониращи, работещи, системи. 

Езикът на функциите е разбираем за огромен брой специалисти. Рязането е разбираемо и за лекаря, и за месаря, и за готвача , и за домакинята. Още по-обобщено, рязането може да се представи като разделяне. Тогава вече може да се мисли не само за нож за рязане, но и за лазерно разделяне, разделяне с вода под налягане и др. 

Сега е модерно обобщаването да се нарича АБСТРАКЦИЯ. Колкото на по-високо абстрактно ниво разглеждаме дадена функция, толкова по-широки възможности за удовлетворяване на дадени нужди имаме. 

Например:
-едно Ферари с цвят червен,
-автомобил,
-средство за преместване.

Как ни помага абстракцията? Дава ни възможности за намиране на аналогии. Можем да използваме други средства за преместване – хеликоптер, дрон, ракета. Всички тези системи извършват работата „преместване“. Можем да се възползваме и от виртуално преместване в Интернет или чрез интересна книга, видео, филм.

Преминаването на по-високо ниво на абстракция ни позволява да преодоляваме стереотипите. Не режем, не бръснем, не косим, а разделяме.

Хората търсят улеснения. Но не бива да се предлага улеснение на двама, двеста или две хиляди души, а на стотици хиляди и милиони. Обезкосмяването се търси и от мъже и от жени, които са милиарди. Но улесненията трябва да се предлагат на разумни, поносими цени. Да не се забравя и качеството. 

Има и една група хора, които са малко, но са много богати. На тях може да се предложат функции, предназначени за малцина.

Не винаги хората знаят, какво търсят. Но се знае какви нужди имат. С пирамидата на Маслоу нуждите се определят като:
-физиологични нужди,
-нужда от безопасност,
-социални нужди,
-нужда от уважение и признание,
-творчески нужди,
-естетически нужди,
-духовни нужди.

Всяка от горните нужди има по още четири поднужди. Нуждите може да се комбинират, при което се увеличава броят на възможностите за удовлетворяване на потребностите на хората. Така могат да се откриват нови пазарни ниши. 

В бизнеса има и особен тип нужда – разрешаване на проблеми. Понякога проблемите са толкова наболели, че под въпрос е съществуването на самия бизнес. Умението, да се разрешават проблеми, е търсена стока на пазара – за него са готови да плащат.

 


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.