Каква е връзката между религията и политиката в Близкия изток?

arabska_religiq_i_politika_cover.jpg

Каква е връзката между религията и политиката в Близкия изток?

Известният арабист Симеон Евстатиев отново блесна с широкообхватно изследване на тема връзката между религия и политика в арабските общества на Близкия изток. Монографията „Религия и политика в арабския свят: ислямът в обществото”(ИК „Изток-Запад”) съдържа подробни анализи и редица материали, свързани с отношението между исляма и политиката в арабския свят.arabska_religiq_i_politika_cover.jpg (292×448)

От години Близкият изток, конфликтите и размириците, войните – и на бойното поле, и из идеологическите арени – са сред основните теми на почти всяка новинарска емисия не само в САЩ и Европа, а и в целия свят. Защо всичко това се случва и каква връзка имат политическите събитията на Арабския полуостров с религията ни разкрива известният български арабист Симеон Евстатиев в изданието „Религия и политика в арабския свят: ислямът в обществото”.

Книгата описва връзката между религия и политика в арабските общества на Близкия изток, поставени в един малко по-обширен контекст на ислямската история – включително и от гледна точка на тяхното взаимодействие със Запада. Монографията има за цел да погледне нещата отвъд злободневните събития. Ако по някакъв начин хвърля светлина върху тях, „Религия и политика в арабския свят: ислямът в обществото” или изяснява породилите ги причини и взаимодействията между различни фактори, или засяга темата за ролята на религията в обществения живот. В книгата са използвани исторически и съвременни материали, съотнесени спрямо общия проблем за отношението между исляма и политиката в арабския свят. Обстойно са анализирани взаимосвързани проблеми и конкретни случаи, които разкриват ролята на исляма в обществото. Изданието е подходящо както за тесни специалисти и студенти в областта на арабистиката, ислямознанието и близкоизточните изследвания, така и за по-широка публика, проявяваща интерес в сферата на социалната, политическата, културната и религиозната история, теология, философия, политология и социална антропология.

Доц. д-р Евстатиев е завършил арабистика в СУ „Св. Климент Охридски“. Ръководи магистърска програма „Общество и култура на арабския свят“, както и
Университетския център за изследване на религиите в СУ. Специализирал
е във Висшия съвет за научни изследвания в Мадрид и в Централноевропейския
университет в Будапеща. Национален представител е на България в Европейския съюз на арабистите и ислямоведите и в Европейската асоциация за близкоизточни изследвания. Член е на Германското ориенталистично дружество, Германската асоциация за съвременни изследвания на Близкия изток и Международното общество за изследване на средновековните хроники. Чел е лекции и е участвал в редица международни научни форуми в различни страни от Европа и Близкия изток, в САЩ и Индия. Автор е на над тридесет студии и научни статии. Съставител и съавтор е на няколко книги.


РЕКЛАМА:

***

Купи: http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=38166

 

 

 

islam_girl.jpg

Европейска нощ на учените 2022 г.: