Изригвания, а не метеори, са причинили застудяване на климата отпреди 13 000 години