Иван Стойков от ЦК „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“

Иван Стойков от ЦК „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“

Иван Стойков от ЦК „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“

Иван Стойков от ЦК „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“


Направи дарение на училище!***

 

Иван Стойков е биолог и докторант в Националната референтна лаборатория “Kонтрол и мониториране на антибиотичната резистентност” към Национален център по заразни и паразитни болести и изследовател в Център за компетентност „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Неговото поле на изява е микробиологията и главно антибиотичната резистентност при бактерии, механизмите на резистентност, както и тяхното разпространение в околната среда. Избрал е тази специалност, тъй като генетиката още от ранна възраст е негова страст, а микробиологията дава изключително широко поле и разнообразие от генетични механизми и детерминанти, които могат да бъдат изследвани.

През свободното си време обича да тренира и да чете научна литература.

Роля в проекта


Разбери повече за БГ Наука:

***

В център за компетентност „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  той участва директно в процеса на секвениране на мултирезистентни бактерии, както и ковид. Отделно се занимава и с част от биоинформатичната работа и по-точно с анализа на данните.

Настояща работа

В момента той работи върху алгоритми за асемблиране на геноми и за анализиране на данните, получени от секвенирането при бактерии и при вируси, което ще допринесе за по-точни и надеждни данни.

Интересен факт

Любопитен факт е, че мутациите възникват спонтанно и всъщност много малко от тях имат влияние върху проявата на по-различни белези. Като например резистентност към препарати, устойчивост и т.н.

 

Всички визитки вижте тук: https://nauka.bg/category/centrove/

[ЧАСТ 3] Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Изтегли броя в PDF от тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-sept/

Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.