Интервю с учител: Ако нямаш знания не можеш да ги приложиш на практика, защото нямаш основа, върху която да мислиш


Безплатна доставка за Канчета с Научни картинки:

***

Пламена Борисова завършва начална педагогика преди повече от 15 години. Едновременно с нейното дипломиране ѝ предлагат работа позиция и тя започва своята кариера на начален учител в държавно училище в България.

 

Кога и как избрахте учителската професия?

Още в ученическите години се зароди желанието и любовта ми към тази професия. Учителите ми бяха много ерудирани, отговорни и винаги имаха време да разберат какво сме научили и да отговорят на нашите въпроси.
Аз бях палаво дете, бързах да си науча уроците и да си приготвя домашните, после обяснявах материала на моите съученици и тичах да си играя с тези, които бяха свободни от задачи. Обожавах училището, то беше моят втори дом. Когато ме питаха каква искам да стана, винаги отговарях – учителка.


Разбери повече за БГ Наука:

***

 

Завършили сте образованието си в България, но имате и семестри, прекарани в университет в чужбина. Какво мислите и може ли да сравните обучението в България и чужбина?

Обучението в чужбина е малко по-различно, то е съсредоточено върху практиката. В България се учи повече на теория. Мисля, че трябва да е нещо по средата. Ако човек няма знания, не може да ги приложи на практика защото няма научна основата върху която да мисли. От друга страна ако не прилага знанията си от наученото бързо ще ги забрави и ще трябва да започне пак отначало.

 

Имали сте възможност да останете в чужбина. Съжалявате ли, че не сте го направили

Не, никога не съм съжалявала за избор си. Тук е моята родина, родителите ми, приятели, семейство. Тук се чувствам добре. Радвам се, че съм имала възможност да слушам лекции и да се обучавам извън България защото сега имам по-широк поглед бърху образованието и културата на други народи.

 

Харесвате ли работата си и ако можете да се върнете назад бихте ли избрала пак същата професия?

Да, определено ми харесва да работя с децата. Понякога съм много уморена и ми се иска да сменя професията, но когато си отпочина, отново се връщам с радост към нея.

 

Как релаксирате и имате ли си свое хоби?

В нашата професия няма много време за почивка, винаги има нещо да се върши – да приготвяме материал за уроците, да създаваме практически задачи, да проверяваме домашни и да четем новостите. Времето ни е винаги запълнено, понякога денят не ни стига за задачите.
Когато ми остане малко време или събота и неделя обичам да се занимавам с градинарство – да садя цветя и да откривам и отглеждам нови екзотични растения. Обичам също да кроя и шия дрехи. 

 

Как оценявате професията учител? Има ли млади колеги?

Самата професия е доста тежка и изисква много време за подготовка. Не е достатъчно да знаеш само материала, който ще преподаваш. Трябва упорит труд да направиш уроците достъпни за учениците, да приготвиш практически задачи, да следиш за правилното им решаване и затрудненията, които те срещат. Трябва да четеш и следиш новостите, за да приготвяш съвременни уроци, в крак с времето, в което живеем.
Освен това учителят е отговорен за здравето и съгурността на децата. Понягога се пораждат затруднения от тяхната малко по-различна ценностна система, от това кое е добро и кое лошо.
Млади учители няма много в тази сфера. Поради многото работа, нейната отговорност, както и заплащането.

 

Трябва ли учителите постоянно да се обучават? Изисква ли го образователната система или е самоцел на преподавателя?

В нашия дигитален век учителят трябва да познава и да може да работи с хардуерните устройства, необходими в образованието, както и да познава и използва софтуерните обучителни програми. Постоянно изменящаите се техника и програми предполага и постоянно надграждане на знанията на преподаващия. Ако спреш да учиш много бързо ставаш некомпетентен, учениците те приемат несериозно и оставането ти в учителската професия е въпрос на кратък период от време.

Изисква ли образователната система други специфични обучения на учителите? Какво е тяхното развитие?

В образователната система има 5 степенно надграждане на знанията на учителите, считано от 5-та до най-високата 1-ва. Наричат се професионално-квалификационни степени. За получаване на 5-та и 4-та е необходимо полагане на изпит върху голям обем университетски материал, както и трудов стаж преди и между степените. За другите три степени (3, 2, и 1-ва) се изисква университетски едногодишни обучения и защита на дипломни работи и отново трудов стаж, както и други специфични изисквания.

 

Има ли други кратки курсове, които се предлагат като квалификация на учителите или те трябва сами да си намират такива?

Понякога има курсове, които се предлагат служебно. Но в повечето случаи учителят сам вижда какво му е нужно да научи, сам търси, намира и се обучава.

 

Каква е ролята и приносът на учителя в обществото?

Учителската професия е ценна и отговорна за обществото. Учителите обучават бъдещите поколения и от голяма степен зависи именно от тях развитието на страната ни. Разбира се семейната среда е тази, която изгражда човека като личност, но в училище учениците изкарват доста голяма част от времето си и затова учителите са важна част от техния живот, в качеството си на обучители и възпитатели. Затова учители и родители трябва да работят съвместно за изграждане на една отговорна, хармонична и всеобщо развита личност.

Съставил интервюто: Даниела Мирчева


Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.