Търсене
Close this search box.

Интервю с Владимир Филипов: За да бъдеш учен е необходима обективна самооценка

Интервю с Владимир Филипов: За да бъдеш учен е необходима обективна самооценка

Интервю с Владимир Филипов: За да бъдеш учен е необходима обективна самооценка

Интервю с Владимир Филипов: За да бъдеш учен е необходима обективна самооценка


Направи дарение на училище!***


Бихте ли се представили на нашите читатели?

Здравейте. Казвам се Владимир Филипов. На 32 години съм, родом от град Свищов, но живея в София от 15 години. Редовен докторант съм в катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ в Бизнес факултет на Университета за национално и световно стопанство /УНСС/. Темата на дисертационния ми труд е „Бизнес с интелектуална собственост в музикалната индустрия“. В над десетгодишната си професионална кариера съм заемал мениджърски позиции в български и международни компании в сектора на музикалната индустрия. Последните три години работя за една от най-големите музикалноиздателски компании в Централна и Източна Европа – Шуберт Мюзик Пъблишинг на позиция Мениджър Артисти и Репертоар.

 

Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя?


Разбери повече за БГ Наука:

***

От 2013 г. се обучавам в докторска програма по Музикален бизнес в катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ в Бизнес факултет на УНСС – София.  Катедрата осигурява обучение в бакалавърски, магистърски и докторски програми на български и английски език в сферата на интелектуалната собственост. Конкурентно предимство на обучението, осигурявано от катедрата е, че тя е единствената в системата на висшето образование в България, която подготвя специалисти по интелектуална собственост за бизнеса.

 

Кое Ви запали да се занимавате с науката и кога се случи това?

Започнах да се занимавам професионално с наука през 2013 г., когато стартира обучението ми в докторска програма. Конкретна причина бяха редицата практически проблеми, които срещах в работата си. Съвременната българска музикална индустрия е относително нов и недостатъчно развит икономически сектор, в който специалистите ежедневно се изправят пред множество предизвикателства, резултат от действието на множество фактори, сред които липса на установени практики, съществени различия в авторскоправното законодателство на страните по целия свят и много други.

 

Имате ли одобрен проект в последната сесия на Фонд научни изследвания, как се казва той и какви ползи ще има той за науката и живота на обикновения човек?

Към настоящия момент, никога не съм кандидатствал, респективно нямам и одобрен проект в сесиите на Фонд Научни Изследвания. В периода 2013-2015 г. съм участвал в проект BG051PO001 -3.3.06 – 0032 “Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. В рамките на този проект реализирах научноизследователска специализация в департамента по Музикален бизнес на University of Liverpool, Ливърпул, Великобритания.

 

С какво заглавие беше последната Ви публикация? Разкажете ни повече за нея.

Последната ми научна статия е със заглавие „Продукти на съвременната музикална индустрия“ и е публикувана в брой 93 от месец Декември 2016г. на списание Българска наука. В публикацията се изследват същността и видовете продукти на съвременната музикална индустрия, като последователно са представени авторска концепция за структурата, съдържанието и формата на музикалния продукт в контекста на интелектуалната собственост и основни характеристики и специфики на нотните партитури, звукозаписите, музикалните видеозаписи и изпълненията на живо.

 

Има ли бъдеще науката в България и как го виждате Вие?

Със сигурност науката в България има бъдеще. Съвсем отделен е въпросът до каква степен науката и образованието са приоритетни сектори за развитие на провежданата в България политика. Като цяло считам, че през последните години има известен прогрес по отношение на приоритизиране на науката и научните изследвания, но естествено има още какво да се желае в тази посока. Според мен, всички които се занимаваме с наука сме длъжни да полагаме максимални усилия за създаване на качествена теоретична и/или практически ориентирана научна продукция, която да е в услуга и помощ на бизнеса и националната икономика.

 

Как оценявате работата на екипа си?

Както в научната, така и в професионалната си кариера имам възможността да работя с изключителни специалисти, което прави работата удоволствие. Със сигурност не бих си позволил да правя оценка на тяхната работа, защото на голяма част от тях гледам като на свои ментори и експерти, от които имам възможността да черпя множество знания и практически опит.

 

Има ли млади хора, които искат да се занимават с наука във Вашата област?

За съжаление в сектора на музикалната индустрия няма много млади хора, които проявяват интерес за научна кариера. По разбираеми причини, по-голям интерес предизвикват възможностите за практическа професионална реализация. Въпреки това, посредством преподавателската ми работа мисля, че малко по малко успявам да запаля интерес у студентите за потенциална научна кариера в областта.

 

Какво бихте казали на хората, които все още се колебаят дали да се занимават с наука в България?

За мен вземането на решение да се занимаваш с наука трябва да бъде направено изключително внимателно и при задължителна реална и обективна самооценка.

 

Какво, според Вас, трябва коренно да се промени в България по отношение на науката?

Ако трябва да бъда напълно честен, не се чувствам компетентен да отговоря на този въпрос. Има специалисти в сферата на управлението на науката и научните изследвания и със сигурност те могат да дадат своето професионално мнение относно необходимите промени за развитието на българската наука.

 

Занимавали ли сте се с нещо извън научната работа? Какви други интереси имате и как обичате да прекарвате свободното си време?

Извън научната си работа имам над десетгодишна професионална кариера в български и международни компании, опериращи в сектора на музикалната индустрия. Свободното си време прекарвам с приятели, спортувам и слушам музика.


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.