Интервю с проф. Мадлен Данова, декан на Факултета по класически и нови филологии на СУ

Кратка информация за изследователя: име, степен, звание, месторабота

Проф. д-р Мадлен Данова, СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „Англицистика и американистика“, Декан на Факултета по класически и нови филологии.

С какво се занимавате на работното си място? (Ежедневието на един учен) – проекти, изследвания, …

Преподаване и научна дейност. Като изследовател участвам в национални и международни проекти като проекти за повишаване на квалификацията на българските учители и модернизация на висшето образование в България от една страна и, от друга, в проекти за прилагане на европейски практики като обучение по медийна грамотност в България и развиване на изследванията на Европейския съюз в страните от Азия, най-вече Индия и Китай и страните от Централна Азия – Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан и Тюркменистан. Голяма част от времето ми е посветено на изготвянето на такива проекти, които се оценяват и финансират от европейските научни фондове. Участвам и в проекти, които са тясно свързани с моите научни и изследователски интереси – американистика, канадистика, африканистика, масмедии и политически науки. Един такъв интрегуващ проект е посветен на рецепцията на канадската литература в България, по който изготвихме пълно описание на всички преведени в седем страни от Централна и Югоизточна Европа канадски писатели и се опитахме да предложим обяснение защо точно тези автори са преведени в отделните страни. Сега в момента работим по проект за развитие на африканистиката в България, който включва подготовката на курсове по литературите на различните африкански страни като Южна Африка, Нигерия, Гана, Танзания, Етиопия, Сенегал, Мозамбик и др. и подготовката на обзорни статии за тези литератури.


РЕКЛАМА:

***

Една част от работата ми е свързана с изготвянето на учебници по английска и американска литература за последните две години на гимназиалното обучение. Изследователската работа за тях е огромна, защото трябва да се отсее това, което е най-значимо и да бъде поднесено по начин, по който да е разбираемо и заинтригуващо за учениците от 11 и 12 клас. Най-голяма част от времето ми обаче е посветено на изследването на творчеството на един от най-влиятелните и интересни американски писатели от края на ХIX-ти и началото на ХX-ти век Хенри Джеймс, много малко познат в България, тъй като дълги години е бил смятан за „буржоазен“ и прекалено естетски писател.

Какви са научните ви постижения (приноси) и каква е тяхната полза за обществото и икономиката?

Освен основните ми приноси за развитие на изследванията на творчеството на редица американски, канадски и български писатели, научните ми изследвания допринасят и за осмислянето на такива явления в съвременния живот като променящото се място на жените в обществото, ролята на масмедиите, начините, по които новите технологии въздействат върху нас и влиянието им върху образованието. За свой най-голям принос, обаче, считам дейността си като обучител, човек, който на базата на своите изследователски интереси се опитва да създава учители, които да изграждат личностите на бъдещето.

Какво ви мотивира да изберете професията на изследовател?

Най-вече моите учители в английската гимназия в София, които непрекъснато ни показваха, че знанието е откривателство.

В момента работя върху ……., което ще …….

Обширно изследване на границите на националните литератури, което ще постави на обсъждане много от парадигмите на разглеждане на историческото развитие на литературата като част от дискурса на национализма в евроатлантическия свят.

Какви проблеми срещат учените във вашата област (за професионалното си развитие и в работата си)?

Проблемите са свързани най-вече с признанието, което те имат в обществото, т.е. със самата ценностна система на българите, както и с факта, че тяхната работа рядко се популяризира така масово, както това се прави със съмнителни по своята същност „звезди“.

Какво, според Вас, трябва коренно да се промени в България по отношение на науката?

Цялостната нагласа на обществото какво е ценно и желано, кое трябва да се подкрепя и превръща в модел на подражание.

Знаете ли че: (малко известен и интересен факт за специалността)

В своето развитие американската и българската литератури преминават почти едновременно през едни и същи периоди на ускорено развитие, като в началото на XX-ти век претърпяват най-големия си подем и са създадени едни от най-значимите им произведения. За съжаление в средата на века пътищата им се разделят, за да остане този век като „американския“ век в историята на световната литература, а българската литература да попадне в желязното менгеме на идеологическата рамка на комунизма, който отхвърля всички другомислещи и почти унищожава интелектуалния елит на нацията.

В свободното си време обичам да: (хоби, спорт)

Пътувам и откривам нови светове – хора, култури и природни забележителности, които разказват за други начини на възприемане и осмисляне на света.


Европейска нощ на учените 2022 г.: