Интервю с Петър Дулов, научен сътрудник в „Обединен институт за ядрени изследвания“, Дубна – Руска Федерация

1. Кратка информация за изследователя: име, степен, звание, месторабота

Петър Огнянов Дулов, научен сътрудник, представител на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ в „Обединен институт за ядрени изследвания“, Дубна – Руска Федерация.

2. С какво се занимавате на работното си място? (Ежедневието на един учен) – проекти, изследвания, …

Научната ми работа е насочена изцяло към, както е известен в медийните среди тук, „флагмански“ проект на ОИЯИ, а именно проект MPD/NICA. Проектът цели изграждането на колайдер, използвайки, вече имащата инфраструктура от ускорители на територията на ОИЯИ, Руска Федерация. Ще бъдат изследвани квантово-хромодинамическите структури на материята при сблъсъците на широк спектър частици от протони до йони на златото в диапазон на енергията на взаимодействие √SNN = 4-11 GeV за йони и √SPP = 4-20 GeV за протони. Основно направление на изследванията в рамките на проекта MPD/NICA, се явява изучаването на фазовата диаграма на ядрената материя при високи плътности и температура.
Като представител на пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ по програма за международно сътрудничество, участвам в група TOF (Time Of Flight system), която изгражда изцяло, така наречената „Време-прелитната система“ (TOF) на многоцелевият детектор (MPD). Работата ми преминава през всички стъпки: от компютърното моделиране на детектори, през покупката и доставянето на материали до физическото изграждане, тестване и оптимизация на цялостната система TOF. Работим в тясно сътрудничество с всички групи, които изграждат останалите подсистеми на многоцелевият детектор. Мога да кажа, че всъщност работното ми място е почти цялата лаборатория ЛФВЭ (Лаборатория физики высоких энергий). Иновациите в нашата система водят до това, че почти всеки ден се сблъскваме с проблеми от различно естество. Когато сами не можем да решим някой въпрос (бил той инженерен, организационен или чисто юридически), на помощ се включва цялата група, което обикновено става на сутрешната ни чаша кафе заедно. Мирисът на прясно смляно кафе в снежната сутрин ни дава нужната енергия и бодрост и така решенията сами идват при нас.

3. Какви са научните ви постижения (приноси) и каква е тяхната полза за обществото и икономиката?


РЕКЛАМА:

***

Мога да говоря единствено от името на своята група. Макар всеки от нас да е създавал нещо ново и уникално в процеса на работа си, то това е постигнато с помощта на цялата група. Именно за това са създадени колаборациите, каквато се явява и MPD/NICA. Десетки държави участват със своите научни центрове и университети в този проект. Такова разнообразие от финансиране и най-вече от кадри прави възможно осъществяването на подобни Mega-Science проекти. Какво имам предвид: различните народи имат различен стил на мислене. Различното мислене произтича от различните условия на живот, възпитание, обучение. Решенията които даваме за конкретен проблем, могат коренно да се отличават едно от друго и обикновено след обсъждане се достига до най-целесъобразното решение. Това много пъти съм наблюдавал в своята работна група. Именно това се явява и печелившата комбинация, както при нас така и във всеки един мега проект.
Знаем, че ползите, който ще получим от тази многогодишна работа няма да бъдат скоро. Както всяко подобно начинание особено в областта на физиката на високи енергии, ще минат години ако не десетилетие преди да получим някакви осезаеми ползи за обществото. Въпросите, които сме си поставили са фундаментални и ако успеем да отговорим на тях, ще се измени коренно живота на човечеството. Представете си само: всички знаем, че сме изградени от молекули, те от атоми, по-нататък атомите от ядра и електрони в орбита, ядрата от протони и неутрони а те от кварки, т.е. най-малките ни „строителни „ частици са кварките. Следователно по пътя на „нашата“логика, теглото ни, всъщност представлява сбор от теглото на всичките ни кварки! Обаче това не е така! Едва 5 % от нашето тегло е теглото на изграждащите ни кварки. Останалите 95% от масата ни се сформира от енергията на свързване между изграждащите ни частици. Това е и един от въпросите пред нашият проект: как от чиста енергия се образува маса и обратно, иначе казано: как от нищо става нещо? Как от „ пустият“ вакуум се е зародила Вселената? Ако успеем да отговорим на този въпрос след завършване на експеримента, представете си по какъв начин ще се изменят нашите разбирания за света около нас, за живота ни, за бъдещето, което ни очаква, разбирайки механизма на майката природа. Синтезирането на нови материали, бурното развитие на електрониката са само малка част от ползите за обществото до момента в който достигнем отговорите на поставените си въпроси: Кои сме ние? От къде сме дошли? На къде отиваме?

Оптимизация на електрониката за MRPC

4. Какво ви мотивира да изберете професията на изследовател?

Още докато бях студент втори курс в ПУ „Паисий Хилендарски“ започнахме заедно с мои преподаватели да посещаваме училища и да показваме интересни експерименти по физика на деца и по-големи ученици от средните гимназии. Може би тогава се усили интереса ми към физиката и по-точно ,експерименталната физика. В трети курс вече бях запознат с възможностите, които предоставя ОИЯИ и без да мисля заминах за Руската Федерация, за изготвяне на дипломна работа. Така вече минаха десет години, от както съм тук в ОИЯИ и работя по този проект. С нетърпения чакам момента, когато ще се натисне бутона „старт“ и ще бъде дадена зелена светлина за начало на експеримента…

5. В момента работя върху ……., което ще …….

В момента основен приоритет на моята група е завършването на системата на TOF. Около 60% от детекторите са произведени, тествани и подготвени за крайният монтаж в многоцелевият детектор. Краен срок за изпълнение и монтиране на цялостната система TOF е месец Ноември 2022 г. Всички усилия и ресурси са насочени към изпълнение на плана. Ако се забавим със сроковете, страдат всички, тъй като, както вече споменах, работим в тясно сътрудничество с останалите детекторни системи и едни без други не можем. Ако не се справим, целият проект ще бъде обречен на провал.
6. Какви проблеми срещат учените във вашата област (за професионалното си
развитие и в работата си)?
Проблемите в областта на физиката на високи енергии са присъствали винаги. Повечето от тях са от финансова гледна точка. За нашата малка страна експериментите от това естество са немислими. Същото обаче важи, макар и по-слабо изявено и за свръх държавите (САЩ, Русия, Китай и т.н) Именно за това са създадени колаборациите. Никоя държава сама, не може да си позволи финансово, подобни проекти. По-горе споменах, че ползите, които ще получим може да дойдат и след десетилетие, но разходите до тогава ще са огромни и изискват безвъзмездно плащане. Ето защо подобни проекти се сключват чрез правителствата на отделните страни-участници със заложено финансиране от бюджетите им. Въпреки усложнената икономическа обстановка тези няколко години, финансиране се осигурява, защото всички разбират, че твърде много сме заложили, и твърде важни отговори очакваме, за да прекратим всичко сега. Знаем, че този труден момент ще премине и ще дойдат по-добри времена.

Последно тестване на MRPC с космически лъчи

7. Какво, според Вас, трябва коренно да се промени в България по отношение на науката?

В България с моята специалност знам, че нямам бъдеще за сега. Надявам се това да се промени и да се даде път на науката. Особено фундаменталната наука вече се позабравя, не се изучава а всичко е построено и съществува именно по нейните закони. Един ден знам, че ще се върна в родината и ще продължа изследванията си, само се надявам да е по-скоро.

8. Знаете ли че: (малко известен и интересен факт за специалността)

Малко хора знаят, че през далечната 1956г, на датата 26 Март България, заедно с още седем държави подписват Споразумение на основата на което се създава Обединеният институт за ядрени изследвания. До ден днешен ние не само се явяваме основен член но ние сме и съсобственик на ОИЯИ. Високата квалификация на българските сътрудници позволява редица български учени да получат пост вицедиректор ОИЯИ през годините Х. Христов (1968 — 1970 г.), проф. И. Златев (1979 – 1983 г.) и проф. Ц. Вълов (1992 – 2005 г.), д-р ф.м.н Л.Костов (2021- …) Редица световни открития са получени тук в ОИЯИ с участието на български учени. Например от времето си на създаване до наше време в института са синтезирани 10 от общо 16 нови елемента открити в света. Ускорителят „Нуклотрон“ който е пуснат в експлоатация през 1995г до ден днешен държи рекорда по скорост на изменение на магнитното си поле, изграден на базата на свръхпроводящи магнити, създадени именно тук, известни по света, като Дубненски магнити. Разнообразието от открития във всички направления на науката са твърде много, за да бъдат споменати тук!

9. В свободното си време обичам да: (хоби, спорт)

Свободно време ми остава през уикенда, но често само неделята. Този ден обичайно се занимавам с домакинска работа вкъщи (чистене, готвене) а понякога с колеги организираме пикник (тук казваме „щащлик“) сред природата (дори и зимата) – обичайна гледка е след обилното хранене да ни видят край огъня, обсъждайки житейски въпроси. За това със спорт се занимавам преди работа, всеки ден в 8:00 ч. аз вече съм в спортната зала и в 9:00 ч. на работното си място. В събота вечер играем футбол с колегите и после релаксираме в сауната. Преди време ходехме и на риболов но поради вечните ни неуспехи (приятели ми казваха, че съм толкова лош риболовец, че не мога да хвана дори настинка) се отказахме. Така живея и работя в Обединеният институт за ядрени изследвания, Дубна – Руска Федерация.

Последен мюонен тест на 4 супермодула от система TOF

Европейска нощ на учените 2022 г.: