Интервю с Евгения Найденова, директор на Исторически музей – Оряхово

Бихте ли се представили на нашите читатели?

Евгения Найденова, директор на Исторически музей град Оряхово, с научна степен доктор от 2006 г.

Каква е основната функция на един директор на музей?

Директорът координира изпълнението на музейните дейности в съответствие с нормативните актове, като винаги се стреми да надгражда постигнатото, да развива институцията с нови инициативи и да допринася за добра работна атмосфера на своя екип. Той трябва да дава пример за етичност и отговорност, изисквайки същото от служителите в музея.

Може ли да разкажете накратко за музея и от кога съществува?


РЕКЛАМА:

***

Музеят в Оряхово е създаден през 1939 г. от Археологическото дружество в града, което поема грижата за вече съществуващата читалищна сбирка. Първият уредник Никола Коцев значително я обогатява и създава основата на музейния фонд. От 1954 г. музеят се разполага в сграда, която е декларирана архитектурна културна ценност – стил късен сецесион със запазена дървена виенска стълба в интериора. Фасадата и помещенията са реновирани през 2011 г. по проект на Община Оряхово.

Тук могат да се разгледат постоянните експозиции „Археология“ и „Възраждане“, а в трета зала се уреждат временни изложби на различни теми. През 1989 г. към музея е открита и реставрирана Етнографска къща, напомняща за действащите дюкяни на оживената през Възраждането градска чаршия. Тя привлича вниманието с представените носии, накити и вещи от народния бит, характерни за района.

С какво би се похвалил музеят? С кое най-много се гордеете?

Освен централната сграда и Етнографската къща, понастоящем музеят предлага за посещение още два обекта – Художествена галерия „Проф. Марин Върбанов“ и новооткритата през 2018 г. къща – музей „Дико Илиев и духовите музики“. Горди сме, че съхраняваме спомена за незабравимия народен композитор Дико Илиев, живял и творил в Оряхово 42 години, и че именно при нас се намира архивът на народния артист и наш съгражданин Андрей Чапразов, дарен от неговия син Михаил Чапразов.

Какво бихте казали на бъдещите посетители и защо да дойдат и да Ви посетят?

Заповядайте при нас, за да се докоснете до личността и музиката на Дико Илиев, да се запознаете с артистичния път на Андрей Чапразов и да ви очарова атмосферата на Оряховски дом от 20 – 30-те год. на ХХ век чрез експозициите в къща – музей „Дико Илиев и духовите музики“. Предлагаме Ви и увлекателна историческа разходка през епохите в централната музейна сграда, където ще видите особено ценните образци на раннохристиянското изкуство – статуята „Добрият пастир“ от IV век и мраморен кръст с изображение на дъбово дърво. Любителите на нови преживявания имат възможността сами да опитат да тъкат на действащ тъкачен стан в Етнографската къща и да усетят удоволствието от стрелбата с лък. Услугата „Стрелба с лък“ е достъпна всяка събота от месец май до средата на месец октомври в местността при средновековната крепост „Камъка“.Тя е резултат от действащия музеен проект „Ехо от вековете“, финансиран от Фондация „Америка за България“ по програма за развитие на туризма по река Дунав. Очакмаме Ви с радост!

Има ли наука в музейната работа и каква е тя?

Разбира се, че има и това е едно от важните направления в музейната работа. Всеки служител, в зависимост от своята специалност, извършва изследвания и резултатите от тях представя на научни форуми и чрез публикации в различни научни издания. Научни приноси представляват теренните издирвания и археологически разкопки, анализът на събрани исторически факти, етнографските изследвания, които музейните работници извършват едновременно с изпълнението на другите професионални задачи.

Как музеите могат да помогнат на образованието?

Музеите предлагат на учениците отделни тематични беседи и занимания или обединени такива в определени образователни програми. Те се публикуват в музейния сайт, но пряката връзка с преподавателите е най-подходяща. Чрез преки конакти с учителите от различните училища разбираме от каква допълнителна информация се интересуват и какво можем да им предоставим в подкрепа на учебния материал. Ученическата публика ни радва особено при откриване на изложбите, когато я запознаваме с различни факти за отделни исторически събития и личности или за традициите и начина на живот от миналото.

Как държавата може да помогне на музеите в България?

Необходимо е държавата да осигури допълнително финасиране за дейност, обогатяване на фонд и опазване на експонатите на всички музеи, в това число и на общинските, какъвто е музеят в Оряхово. Нашият бюджет се базира единствено на местни приходи на Община Оряхово и сме в неравностойно положение спрямо по-големите или по-късно създадените музеи с държавна подкрепа.

Какво друго бихте споделили с нашите читатели?

Музеите са част от историческата памет на народа ни. Те са своеобразни духовни пространства, където минало и настояще се преплитат, за да предават на поколенията знанията за миналото. Нека да пребъдат и да се радват на вниманието и подкрепата на обществото, за което са създадени.


Европейска нощ на учените 2022 г.: