Интервю с доц. д-р Людмила Кабаиванова от Института по микробиология „Стефан Ангелов“, БАН

 1. Кратка информация за изследователя: име, степен, звание, месторабота

Казвам се Людмила Владимирова Кабаиванова и вече почти 30 години работа в Българска Академия на Науките. Завършила съм „Биохимия и микробиология“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Доктор по микробиология станах в Института по микробиология „Стефан Ангелов“ БАН, където в момента съм доцент.

 1. С какво се занимавате на работното си място? (Ежедневието на един учен) – проекти, изследвания, …

С удоволствие ходя на работа всеки ден, защото смятам науката за свое призвание. Имам възможността да работя и развивам научните си идеи с ръководството и участието си в международни и национални проекти. Незаменимо е съдействието на фонд „Научни изследвания“, без чиято подкрепа не бихме реализирали потенциала си за постигане на значими резултати и публикуването и видимостта им в световното научно пространство. Обучение, търсене, идеи, експерименти, резултати и отново пак – това е част от ежедневната работа на учения. Не трябва да забравяме и за школата в науката. Удоволствие е да предадеш своите знания на младите и да се радваш, когато наблюдаваш тяхното развитие.

 1. Какви са научните ви постижения (приноси) и каква е тяхната полза за обществото и икономиката?

Ръководител съм на Департамент по биотехнология, в който работя с прекрасен екип от знаещи и можещи учени, разработваме разнообразни тематики, като целим да покажем ценната роля на микроорганизмите в създаването на екотехнологии за биодеградация на ксенобиотици и биоремедиация във връзка с опазване на околната среда, усвояване на различни органични отпадъци за получаване на биогорива, както и използване на биосинтетичнита способности на бактерии и водорасли за получаване на биологично-активни вещества с възможни приложения в храннително-вкусовата, козметичната и фармацевтичната индустрии. 

 1. Какво ви мотивира да изберете професията на изследовател?

Любознателна съм от малка и съм имала щастието винаги да получавам отговори от родителите си, единият отдаден на науката. Винаги е интересно да научиш нещо ново, да се срещнеш с нови хора, да опознаеш нови места. Учените имат щастието да участват в различни научни форуми по света, където да представят работата си и да се запознаят с тази на колегите си. Аз така се чувствам удовлетворена от това, което правя и същевременно се зареждам с нова енергия за нови дела. Дано по-скоро излезем от ужасната ситуация на пандемия, в която се намираме и да заживеем отново нормално.


РЕКЛАМА:

***

 1. В момента работя върху ……., което ще …….

В момента работя по проблеми, касаещи получаване на биогорива от селскостопански отпадъци чрез създаване на ефективни технологии за анаеробна биодеградация с участие на анаеробни консорциуми от микроорганизми, както и биодеградация на ароматни и алифатни замърсители на околната среда с подбрани бактериални щамове. И не на последно място по важност – продукция на бактериални гликолипиди и водораслови полизахариди и изпитване на потенциала им като цитотоксични агенти, което се основава на по-високата специфична цитотоксичност и по-малкото странични ефекти, които тези природни продукти предизвикват. Смисълът на всичко това е развитието и задълбочаването на изследванията и прилагането на получените резултати, с което се стремим да постигнем подобряване качеството на живот.

 1. Какви проблеми срещат учените във вашата област (за професионалното си развитие и в работата си)?

Въпреки, че редица български учени и научни колективи са сред водещите в световен мащаб, с приносите си за човешкото общество, социалният статус на учения у нас не е висок. Все пак, след като сме преминали през доста години с неконкурентно заплащане, а много квалифициран труд, силно се надявам, че това ще се подобри.  

 1. Какво, според Вас, трябва коренно да се промени в България по отношение на науката?

Отношението към учените и към науката като цяло. 

 1. Знаете ли че: (малко известен и интересен факт за специалността)

Често чувам, че млади хора не искат да се занимават с наука и броят им непрекъснато намалява. Бих желала да развенчая това трърдение, тъй като в същност се полагат много усилия за стимулиране на младите хора с обявяване на конкурси за финансиране на проекти, Национални научни програми, Програми от фондации, организиране на конференции само за млади учени, специализации в чужбина, финансова помощ за докторанти и пост докторанти, а също така и награди за същите. Радвам се, че това се случва и се надявам тази дейност да продължи и в бъдеще.

 1. В свободното си време обичам да: (хоби, спорт)

  В свободното си време обичам да: чета, да пътувам със семейството си, да плувам в морето, да карам ски в планината, за да съм в кондиция да продължа да работя и да се занимавам с наука.

Европейска нощ на учените 2022 г.: