Интервю с доц. Милена Илиева от ДИПКУ

Кратка информация за изследователя: име, степен, звание, месторабота

Доцент Милена Илиева, ДИПКУ.

С какво се занимавате на работното си място? (Ежедневието на един учен) – проекти, изследвания, преподаване…

Преподаване, изследвания, проекти…

Какви са научните Ви постижения (приноси) и каква е тяхната полза за обществото и икономиката?


РЕКЛАМА:

***

Приносите са свързани с работещи модели за интеграция на деца и ученици от етнически общности.

Какво Ви мотивира да изберете професията на изследовател?

Това ми беше детската мечта.

Какво допринесе за развитието Ви като изследовател? (обучение, ръководител, работа в индустрията, стипендия в чужбина, екип, …)

Практическата работа на терен в уязвими общности.

Какви проблеми срещат учените във Вашата област (за професионалното си развитие и в работата си)?

Малко време за подбиране на нови неща.

Какво, според Вас, трябва коренно да се промени в България по отношение на науката?

Освен финансирането на опити, проекти и други да се предостави възможност за текуща творческа отпуска за изследвания.

Трябва ли да се говори за наука и защо?

Да, за да се разчупят митовете и стереотипите.

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: