Интервю с Александър Ранев: За образованието и научния подход към живота