Хронология на владетелите на Древен Египет

Династии и владетели.

Трудно е да се направи точна хронология на владетелите в  Древен Египет. Не всички данни достигнали до нас са точни и показват датите на  царуването на някой фараони.Съпоставянето между астрономическите данни и  известните исторически факти все пак позволяват да се уточнят дати на  управление на повечето фараони. През IIIв. Пр. Хр. Манетох, египетски жрец и  историк написва на гръцки „Хроники”, в които подрежда фараоните в 31 династии.  Това династическо дърво е прието от съвременните историци, които все още не са  постигнали съгласие по всички данни в тази хронология.


Тинитска епоха
  3200 – 2778   г. пр. Хр.

I династия
  Нар (Мер)
  Аха (менес)
  Джер
  Джет (Уаджи)
  Удиму
  Анеджиб (Аджиб)
  Семерхет
  Ка


РЕКЛАМА:

***

II династия
  Хотепсехемуи
  Небре (Ранеб)
  Нинетчер (Нечериму)
  Унег
  Сенедж
  Перибсен
  Хазехем (Хасехемуи)

Древен Египет
  2778 – ок. 2260г. пр. Хр.

III династия (2778 –  2723)
  Санахт (Набка)
  Джосер
  Сехемхет
  Хаба
  Неферка
  Ну (Нуни)

IV династия (2723 –  2563)
  Снофру
  Хеопс (Хуфуй)
  Дедефре (Резжедеф)
  Хефрен (Хафре)
  Микерин (Менкауре)
  Шепсескаф

V династия (2563 –  2420)
  Усеркаф
  Сахуре
  Нефериркаре
  Шепсескаре
  Неусере
  Менкаухар
  Исеси
  Унас (Оннос)

VI династия (2420-ок.  2260)
  Тети
  Усеркаре
  Пепи I
  Меренре
  Пепи II

Първи преходен период
  Ок. 2260 – 2160 г. пр. Хр.

VII династия  (вероятни)

VIII династия (ок.  2260)

IX – X династия (2220  – 2160)

Средно царство 2160 – 1785 г. пр. Хр.

XI династия (ок. 2160  – 2000)
  Антеф I
  Антеф II
  Антеф III
  Монтухотеп или Ментухомеп I
  Монтухомеп или Ментухомеп II
  Монтухомеп или Ментухомеп III

XII династия (ок.  2000 – 1780)
  Аменемхе I
  Сезострис I
  Аменемхе II
  Сезострис II
  Сезострис III
  Аменемхе III
  Аменемхе IV
  Себекнефруре (царица) или Нефресетек

Втори преходен период
  1785 – 1580 г. пр. Хр.

XIII – XIV династия (1785  – 1570)
  XV – XVI династия  (Хиксоси) (1730 – 1580)
  XVII династия ( 1680  – 1580 )

Ново царство 1580  – 1085 г.  пр. Хр.

XVIII династия (1580  – 1314)
  Яхмос
  Аменофис I
  Тутмос II
  Хатшепсут (царица)
  Тутмос III
  Аменофис II
  Тутмос IV
  Аменофис III
  Аменофис IV или Ехнатон (Ехнейот)
  Семнехкаре
  Тутанхкаре
  Тутанхамон
  Ейе
  Харемхаб

XIX династия (1314 –  1200)
  Рамсес или Рамсес I
  Сети или Сетой I
  Рамсес II
  Минептах, Минефтал или Мернентах
  Сети II

XX династия (1200 –  1085)
  Сетхнахт
  Рамсес III
  Рамсес IV
  Рамсес V
  Рамсес VI
  Рамсес VII
  Рамсес VIII
  Рамсес IX
  Рамсес X
  Рамсес XI

Късна епоха 1085 – 333 г. пр. Хр.

Периодът обхваща царуването на XXI до XXIV династия,  понякога е наричан от историците Трети преходен период.

XXI династия (1085 –  950)
  Тива (Горен Египет)
  Царе-жреци:

Херихор
  Пинеджем I
  Пинеджем II
  Танис (Долен Египет)
  Смендес
  Псусенес I
  Аменофтис
  Сиамон
  Псусенес II

XXII династия,  наречена „либийска” (950 – 730)
  XXII, XXIII, XXIV и  XXV
  династия са отчасти паралелно царуващи:
  Шешонк I
  Осоркон I
  Такелот I
  Осоркон II
  Шешонк II
  Такелот II
  Шешонк III
  Пами

XXIII династия (ок.  817 – 730)
  Педубаст или Педубастиас
  Шешонк IV
  Осоркон III
  Такелот  III
  Аменруд
  Осоркон IV

XXIV династия (730 –  715)
  Тефнахт
  Бокхорис или Бокенранеф

XXV династия,  наречена
   „етиопска” (715 – 656)
  Пианхи или Пий
  Шабака
  Шабатака
  Тахарка
  Танутамон

XXVI династия,  наречена
  „саитска” (663 – 525)
  Псаметик I
  Нехао или Нехо
  Псаметик II
  Априес
  Амазис
  Псаметик III

XXVII династия (525 –  404)
  (Първо персийско господство)
  Камбиз II
  Дарий I
  Ксеркс I
  Артаксеркс I
  Дарий II

XXVIII династия (404  – 398)
  Амитра

XXIX династия (398 –  378)
  Нефертитес I
  Ахорис
  Псамеутис I
  Нефертитес II

XXX династия (378 –  341)
  (последна местна  династия)
  Нектанебо I
  Теос
  Нектанебо II

(Второ персийско господство)
  (341 – 333)
  Артаксеркс III
  Оарсес или Арсес
  Дарий III Кодоман

ЕГИПЕТ ПРЕЗ ЕЛИНИСТИЧЕСКАТА  ЕПОХА
  332-30 г. пр. Хр.
  Македонски царе (332 – 305)
  Александър III Велики
  Архидайос (Филип III Македонски)

Алгидска династия (305 – 30)
  Птолемей I Сотер (305 – 289)
  Птолемей II Диладелф ( 283 – 246)
  Птолемей III Евергет (246 – 221)

Птолемей IV Филопатор
  (221 – 204/203 )
  Птолемей V Епифан (204 – 181)
  Птолемей VI Филометар (181 – 145)
  Птолемей VII Неос Филопатор
  (145 – 144)
  Птолемей VIII (или VII)
  Евергет II (143 – 116)
  Птолемей IX ( или X)
  Филометор Сотер II Латирос (116 – 107)
  Птолемей X (или XI) Александър I (107 – 88)
  Птолемей XI (или XII) Александър II (80 г.)
  Птолемей XII (или XIII) Аулет (80-51)
  Птолемей XIII (или XIV) (51 – 47)
  Птолемей XIV (или XVI) Цезарион (44 – 30 г.)

ЕГИПЕТ ПРЕЗ РИМСКАТА  И ВИЗАНТИЙСКАТА ЕПОХА.

От 30 г.пр.  Хр. До 395 г.  с. Хр. Египет е римско владение, а от 395 – 642 г. сл. Хр. е част от  Византийската империя.

МЮСЮЛМАНСКИ ЕГИПЕТ.
 
    Египет до Мохамед Али: 642-1805г.

Арабско завоевание 642 г.
  Омеяди (661 – 750   г. )
  Абасиди (750 – 868   г. )
  Тулуниди (868 – 905 г.)
  Ихшидиди (935 – 969 г.)
  Фатимиди (969 – 1171 г.)
  Аюбиди (1171 – 1250 г. )
  Мамелюци (1250 – 1517 г.)
  Османци и мюсюлмански свят

Съвременен Египет  1805 – 1952 г.
  При Мохамед Али Египет постига фактическа автономия. Той се  оправлява от паши, потомците на Мохамед Али, на които през 1867 г. е дадена титлата  хедиви, подчертаваща особеното положение на страната в рамките на Османската  импрерия. През 1882 г.  Египет е окупиран военно от Великобритания. През 1914 г. е обявен за  британски протекторат и владетелите му са наречени султани. През 1922 г. Лондон едностранно  обявява края на своя протекторат над Египет, но Великобритания запазва част от  контрола върху управлението. Англоегипетския договор от 1936 г. потвърждава  независимостта на страната.

Мохамед Али (1805 – 1848 г. )
  Ибрахим паша (1848)
  Абас Хилми I (1848 – 1854)
  Саид паша (1854 – 1863 г. )
  Исмаил паша (1863 – 1879), от 1867 г. получава титлата  хедив.
  Тауфик (1879 – 1892 г. )
  Абас Хилми II (1892 – 1914 г. )
  След влизането на Турция в Първата световна война,  Великобритания обявява Египет за свой протекторат.
  Хюсеин Камил (1914 – 1917 г.) приема титлата сулстан
  Фуад I (1917 – 1936 г.), султан, след това крал от 1922
  Фарук I  (1936 – 1952 г.)

Република Египет: от  1952
  След свалянето на Фарук с революцията от 23 юли 1952 г. е прокламирана  република Египет 1953 г.
  Мохамед Насър, министър-председател  (1954 г.), след това президен на републиката  (1956 – 1970 г.)  Ануар ел-Садат (1970 – 1981 г.)
  Хосни Мубарак (от 1981 г.)


Европейска нощ на учените 2022 г.: