Хората са започнали да се вълнуват повече за съдбата на насекомите