Хакерски атаки: Речников подход

Автор: Цветелина Николова

Неправомерният достъп до личните и служебни данни е актуален проблем, срещу който все още няма ефективно решение. Подходите, чрез които може да се реализира хакерска атака са много и се появяват и нови. В поредицата „Хакерски атаки“ бяха разгледани методите „Груба сила“, „Man-in- the-middle“ и „Социално инженерство“.

Следващия подход, който ще бъде разгледан е речниковият. По своята същност, методът е прост, но ефективен. Най-засегнати са потребители, които въпреки предупрежденията продължават да използват „слаби“ пароли за защита на информацията си.

Под термина „речник“ се разбира файл или база от данни, който съдържа най-често използваните пароли или ключови фрази. На базата на всеки запис се извършва изчисляване на криптографския хеш и сравняването му с търсения. По този начин бързо се извършва проверка, базирана на определен набор от думи. Освен най-използваните низове, тези файлове (бази данни) съдържат и цели речници с всички думи от различни езици, което допълнително увеличава вероятността за откриване на търсената парола (сравнително пълен речник съдържа около 14 милиона пароли и може да се изтегли свободно от интернет). С цел да се спести време при атаки първо се прилага подходът, базиран на речник и ако не даде резултат, се прилага някой от другите методи.


РЕКЛАМА:

***

Четете още ТУК.


Европейска нощ на учените 2022 г.: