Хакерски атаки: Речников подход

Хакерски атаки: Речников подход

Автор:

Цветелина Николова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 97, април 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Неправомерният достъп до личните и служебни данни е актуален проблем, срещу който все още няма ефективно решение. Подходите, чрез които може да се реализира хакерска атака са много и се появяват и нови. В поредицата „Хакерски атаки“ бяха разгледани методите „Груба сила“, „Man-in- the-middle“ и „Социално инженерство“. Следващия подход, който ще бъде разгледан е речниковият. По своята същност, методът е прост, но ефективен. Най-засегнати са потребители, които въпреки предупрежденията продължават да използват „слаби“ пароли за защита на информацията си.

 

Ключови думи:  

хактерски атаки, програмиране, лични данни, потребители, защита