Гл. ас. д-р Борислав Стоянов от ЦК „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“

 

Борислав Стоянов е главен асистент в Техническия университет в Габрово, Катедра по Индустриален дизайн и текстилна техника. Работи в Лаборатория “Интелигентни технологии, базирани на високоенергийни интензивни потоци”, която е оборудвана с най-съвременна техника, каквато е Evobeam cube 400 – система за реализиране на електронно-лъчево заваряване.
Той е назначен като изследовател към Проект: Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, изграден по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Неговата задача е да имплементира възможностите на тази нова технология към бизнеса и индустрията в България.
В личен план той обича да се занимава с живопис, разходки в планината край Габрово и по-далечни пътувания.

Текущи разработки

Те са свързани с разработката на нови технологии за заваряване на еднородни и разнородни материали, за обогатяване на повърхностни слоеве на различни машиностроителни материали, както и за извършване на повърхностно закаляване на такива. 


РЕКЛАМА:

***

Работа със студенти

Засега процесът е слабо заложен в научната програма за обучаване на студенти и докторанти, но това неминуемо ще се промени. Очаква се съвместна работа със студентите, за които има доста широка сфера за реализация на техните изследователски интереси. В момента учените демонстрират технологията на студенти от бакалавърските и магистърските курсове на университета, за които това се явява много интересен и вълнуващ предмет за работа с такава уникална технология.

 


Интересни факти за технологията

Тази технология е разработена в началото на 50-те години на миналия век и в първите десетилетия е била използвана предимно за секретни производства и разработки, поради което досега е много малко позната в България. Но, за щастие, вече у нас всеки има възможността да се докосне до нея и да я използва, чрез колаборация с Центъра за компетентност.
Машината, с която лабораторията разполага, всъщност е последен модел и е уникална за целия Балкански полуостров. Понеже тази технология се използва главно в авиацията, космическата индустрия и за военни цели, именно поради тези причини тя е била ограничено разпространена в стандартното машиностроене. Това е още по-голям повод за гордост, че ние я притежаваме и можем да предприемем широки стъпки към обединяването на тази електроннолъчева технология с конвенционалните технологии, които използват нашите предприятия.

Предимствата на технологията, които биха могли да привлекат бъдещи сътрудници на Центъра за компетентност, включват на първо място възможността за работа във вакуумна среда. Това елиминира всички влияния на естествените газове, които ни заобикалят, и се постига максимално качество на получената заварка. Освен това, и заваръчният шев, който се реализира, има много малка широчина в резултат на доброто фокусиране на електронния сноп. Поради това обработваните материали са много слабо температурно повлияни и това подобрява техните експлоатационни свойства в бъдеще.
Друго ценно качество на технологията е, че позволява и заваряване на разнородни метали. Това могат да бъдат комбинации например между мед и хром-никел, хром-никел и титан и много други, което дава огромна свобода на приложение.

 

Ползите за индустрията и икономиката

Това, което гл. ас. Борислав Стоянов и колегите му се надяват да постигнат в Центъра за компетентност, е да подадат ръка на всички машиностроителни фирми в България и с помощта им всички те да могат да изпробват тази нова технология, тъй като тя определено предлага рентабилност и високо прецизни резултати, с които фирмите биха могли да постигнат много добри икономически показатели и да съкратят времевите срокове за производство на редица специализирани изделия.

Технологията е подходяща за обработка на микроскопични детайли, за микросензориката, за изработка на детайли за медицинската техника, за военната индустрия, специални финишни обработки и микрозаварявания на елементи, обогатяване на меки метали като алуминий, които придобиват много висока повърхностна твърдост. Това е изключително ценно за фирми, които произвеждат детайли, работещи във високо динамична среда, и където максимално трябва да се предотврати износването на повърхностните части.

В рамките на Центъра за компетентност екипът на лабораторията работи съвместно с Института по електроника при БАН и заедно провеждат широкообхватна изследователска програма за доказване на заваряемост и закаляване на различни метали. Те канят всички фирми, които имат интерес към изпробване на тази технология, за извършване на съвместна научноизследователска дейност и внедряване на общите постижения в тяхното производство. Като това вече има възможност да става с далеч по-бързи темпове, тъй като новото оборудване съкращава десетократно времето за извършване на изпитанията спрямо техниката, използвана досега.

 

Всички интервюта вижте в броя Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Повече вижте тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-avgust/


Европейска нощ на учените 2022 г.: