Гл. ас. д-р Александър Гьошев: ИЗКУСТВОТО Е НАЧИН ДА СЕ ПРЕЖИВЕЕ САКРАЛНОТО, А НЕ БАНАЛНОТО

Визитка
Александър Гьошев е преподавател по графичен дизайн и илюстрация в АМТИИ „Проф.
Асен Диамандиев“ – Пловдив. Завършил е СХУ „Цанко Лавренов“, специалност „Графика“.
През 1996 г. е приет в курса на проф. Владислав Паскалев, катедра „Илюстрация и художествено оформление на книгата“ в НХА.
Защитава магистърска степен през 2001 г.
През 2010 г. е приет за докторант в катедра „Книга и печатна графика“ на НХА и изследва
под ръководството на проф. Кирил Гогов художествените характеристики на лъва – българския национален символ. Защитава докторска степен през 2016 г.
Професионалната му реализация е свързана с художествената редакция и оформление на книгата. Художник е на десетки албуми на историческа, културна и художествена тематика, учебници и учебни помагала, книги, исторически хроники и др.

– Защо избрахте изкуството за свой път в живота и добър избор
ли е това? Как се чувства един млад човек когато се посвети едновременно на изкуството, науката и образованието?

– Направих този избор още в ранна детска възраст. Тогава смътно предусещах, че връзката ми с изкуството ще е съдбовна. След време,
обвързан вече професионално – след като завърших „Илюстрация и художествено оформление на книгата“ в НХА и години на работа като
художник на книгата, направих следващия: да се отдам на преподавателската профисия и да стана учен. Мисля, че в един момент практиката на един художник трябва да се преплете и с научната дейност. Подобен синтез е подходящ за израстването на всеки един професионалист.

 

Цялото интервю вижте в сборника “Хора на изкуството, новото поколение и духовният свят на човека” – свали от ТУК (pdf)


РЕКЛАМА:

***

 

Вижте повече за Нощ на учените 2020 тук https://nauka.bg/nosht2020/


Европейска нощ на учените 2022 г.: