Гл. ас. Милена Любенова от Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Милена Любенова е главен асистент в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, ръководител на едно от архивните звена в института, което се нарича Национален център за нематериално културно наследство. Тя е изследовател в Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Работи основно в сферата на опазването на нематериалното културно наследство и като ръководител на архивното звено се занимава най-вече с документирането, научната обработка, съхранението, дигитализирането и популяризирането на документите за традиционната ни култура.

В свободното си време обича да е сред природата и да ходи на народни танци.

 

Роля в проекта

Основната ѝ роля в Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, е организирането на Лаборатория за дигитализация на нематериалното културно наследство. Работата е свързана също така и с реновиране на помещенията на архивното звено, инвентаризацията на архивните отдели и дигитализация на различните типове материали, които се съхраняват в архива, това са аудио записи, видео записи, документи на хартиен носител и фото документи.


РЕКЛАМА:

***

Ползи за обществото

Достъпът до архивните документи, които се съхраняват в Националния център за нематериално културно наследство, е публичен. Различните типове материали се използват за провеждането на изследователска дейност в сферата на традиционната култура, за подготовката на научни и научнопопулярни публикации и книги, за презентации на научни форуми, за изработването на филми. Освен за научни цели, архивните документи се предоставят и на външни ползватели, които имат различни интереси към тях. Това често са хора, които идват от различни краища на страната, които издирват материали и информация, свързани с населените места, в които живеят; местни краеведи, които правят изследвания и подготвят книги за локалната история и култура на различни селища. Напоследък голям интерес има към видеоархива от страна на хореографи, които преподават народни танци. Те обикновено издирват по-старинни хорà, които са част от локалната култура на селищата в различните региони на страната, и ги използват за разучаване в танцовите клубове, а също така за създаването на сценични постановки.

Очаквания за бъдещето

Занапред гл. ас. Любенова очаква да бъде дигитализиран все по-голям обем от съхраняваните в Националния център за нематериално културно наследство архивни материали. Също така да се разширят възможностите за популяризация на различните типове документи, както и да се осигури тяхната по-голяма видимост в дигитална среда.

 

 

Всички визитки вижте тук: https://nauka.bg/category/centrove/

[ЧАСТ 2] Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Изтегли броя в PDF от тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-sept/