Герба на България

 

                                                                                                                                                                                 

Изображението „http://bg-science.info/pic/his/gerb/1.png” не може да бъде изобразен, защото съдържа грешки. Герб на България от ръкопис на арабски пътешественик от края на XIV век.
Изображението „http://bgnauka.eu/pic/his/gerb/2.png” не може да бъде изобразен, защото съдържа грешки. Герб на България от хрониката на Ул.Рихентал – 1420 г
Изображението „http://bgnauka.eu/pic/his/gerb/3.png” не може да бъде изобразен, защото съдържа грешки. Герб на България от ръкописната книга на гербовете на К.Грюненберг – 1483 г.
Изображението „http://bgnauka.eu/pic/his/gerb/3.png” не може да бъде изобразен, защото съдържа грешки. Герб на България от Алтхантовия сборник – 1614 г.
Изображението „http://bgnauka.eu/pic/his/gerb/3.png” не може да бъде изобразен, защото съдържа грешки. Гербове на Мизия, Тракия, Македония и Дардания от „Стематографията“ на Павле Ритер Витезович – 1701 г.
Изображението „http://bgnauka.eu/pic/his/gerb/3.png” не може да бъде изобразен, защото съдържа грешки. Българският герб от „Стематография“ на Христофор Жефарович – 1741 г
Изображението „http://bgnauka.eu/pic/his/gerb/3.png” не може да бъде изобразен, защото съдържа грешки. Герб на България от Franz Johann Josef von Reilly – 1789 г
Изображението „http://bgnauka.eu/pic/his/gerb/3.png” не може да бъде изобразен, защото съдържа грешки. Герб на България – 1879 г
Изображението „http://bgnauka.eu/pic/his/gerb/3.png” не може да бъде изобразен, защото съдържа грешки. Държавният герб на България 1879-1883 г
Изображението „http://bgnauka.eu/pic/his/gerb/3.png” не може да бъде изобразен, защото съдържа грешки. Тържествена форма на държавния герб на България
1883-1925 г.
Изображението „http://bgnauka.eu/pic/his/gerb/3.png” не може да бъде изобразен, защото съдържа грешки. Малка форма на държавния герб на България
1930-1946 г.
Изображението „http://bgnauka.eu/pic/his/gerb/3.png” не може да бъде изобразен, защото съдържа грешки. Тържествена форма на държавния герб на България
1930-1946 г.
Изображението „http://bgnauka.eu/pic/his/gerb/3.png” не може да бъде изобразен, защото съдържа грешки. Герб на Народна Република България 1948-1971 г.
Изображението „http://bgnauka.eu/pic/his/gerb/3.png” не може да бъде изобразен, защото съдържа грешки. Герб на Народна Република България 1971-1990 г.
Изображението „http://bgnauka.eu/pic/his/gerb/3.png” не може да бъде изобразен, защото съдържа грешки. Герб на република България от 1997

Гербът на Република България е държавен символ, който изразява независимостта и суверенитета на българския народ и държава. Гербът на Република България е изправен златен коронован лъв на тъмночервено поле във формата на щит. Над щита има голяма корона, първообраз на която са корони на български владетели от Втората българска държава, с пет кръста и отделно кръст над самата корона. Щитът е поддържан от два златни короновани изправени лъва, обърнати към щита от лява и дясна хералдическа страна. Те стоят върху две кръстосани дъбови клонки с плодове. Под щита върху прехвърлена през краищата на дъбовите клонки бяла лента с трикольорен кант е изписано със златни букви „Съединението прави силата“. Короната е символ на властта, но и на честта и достойнството на българските владетели. Лъвът олицетворява величието, силата и смелостта; дъбът е дълголетието, а кръстът- християнската вяра.

 
Гербът на България стои също и на държавния печат.


Европейска нощ на учените 2022 г.:


РЕКЛАМА:

***