Футуристични кошери за умен метрополис

Предмет на проекта

Пчелите са основни опрашители, поддържащи различни важни екосистеми със своите екологични дейности. Бързите антропогенни промени причиняват разрушителни сътресения върху техните местообитания, които в момента застрашават колониите на пчелите по света и могат да доведат до огромни финансови и природни загуби. 

Ние се стремим да помогнем на пчелите да се справят с тези неблагоприятни фактори за околната среда чрез създаване на технологии във и около футуристична колония от пчели, които позволяват на колонията да се развива добре в много трудна среда, например в рамките на прецизирано земеделие, включително монокултурно земеделие, използващо пестициди, в едни умни градове на бъдещето и в силно индустриализирани райони. Ние се стремим да предоставим на разположение на пчелите технологии, които са естествено недостъпни за тях (интернет, бази данни, сателитни данни, роботи…) и да осигуряваме информация, събрана от пчелите по тези канали обратно към хората и други кошери. 

Тази колекция от кошери, технологии и хора се нарича HIVEOPOLIS в нашата концепция. Технологията HIVEOPOLIS ще бъде интегрирана по начин, който осигурява синергична добавена стойност за колонията, за нейния собственик и като цяло за обществото. Тя ще бъде устойчива от екологична, а също и от интелектуална гледна точка (отворен софтуер, отворен хардуер, отворени данни, граждани учени). Нашето общество ще се възползва от опрашването и други услуги и продукти от дейността на пчелите, по по-стабилен и контролируем начин, дори и в по-сложните екологични условия на бъдещето. 

Акцентът върху дейностите по формиране на общността по проекта ще събере производители, пчелари, фермери, програмисти, природозащитници, преподаватели и много други заинтересовани страни. В крайна сметка HIVEOPOLIS ще въведе обществата на пчелите в ново бъдеще и ще ги интегрира в сърцата на нашите собствени бъдещи умни градове.


РЕКЛАМА:

***

 

Научни области

/ естествени науки / компютърни и информационни науки / бази данни

/ естествени науки / компютърни и информационни науки / софтуер

/ селскостопански науки / селско стопанство, горско стопанство и рибарство

/ естествени науки / биологични науки / екология / екосистеми

/ инженерство и технологии / строителство / архитектурно инженерство / интелигентен град

/ естествени науки / компютърни и информационни науки / интернет

/ социални науки / социология / управление / публични услуги

/ социални науки / образователни науки / педагогика / преподаване

/ селскостопански науки / животни и млечни науки

 

Вижте цялата информация за проекта в броя  (безплатно в PDF) >> Специализиран брой: Научни европейски проекти с българско участие

 

Специализиран брой: Научни европейски проекти с българско участие

 

Този брой се реализира с подкрепата на
проекта K-TRIO 4 (Европейска Нощ на
Учените 2020 г.)

В този брой ще намерите над 15 научни проекта финансирани от Европейската комисия с изключително българско участие.
Искаме да покажем, че в България се правят изключителни неща и нивото на научна експертиза е европейско. Разбира се, това е една малка част от научните проекти, в които участват различни български организации. Може да следите интервютата, които пускаме в текст, аудио и видео на български учени, за да разберете още повече за българските участия в европейски проекти.

 

ИЗТЕГЛИ БЕЗПЛАТНО В PDF >>

 

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: