Френският структурализъм и проявленията му в литературата