Фестивал на българското образование (20-21-22 април)

normal_IMG_8856.JPG

„Българска Наука“ за четвърта година взима участие във Фестивал на българското образование.

В рамките на фестивала ние ще организираме публична лекция на тема:

Откриваме. Опознаваме. Опазваме.
Културно-историческите паметници в област София-град. Да съхраним паметта си за бъдещото поколение.
http://science.icnhost.net/migrate/a/…;рад
Лектор: Елица Барукчиева

Предварителна програмата на фестивала: Attached File  !Predvaritelna_programa_fest0904.doc (1.62MB)

http://www.edufest.info/

Posted Image
Posted Image

ЦЕЛИ НА ФЕСТИВАЛА:


РЕКЛАМА:

***

● Представя българските образователни институции – държавни, общински и частни училища, колежи, университети, учебни центрове, школи, детски градини и др. със средствата на мултимедията и прекия контакт на РR-екипи с родителите и учениците;

● Популяризира атрактивни игрови модели за обучение, възпитание, придобиване на граждански и професионални компетентности;

● Осъществява обществен дебат по актуални проблеми на развитието на българското образование; спомага за сформирането на екипи за разработване на програми и проекти;

● Насърчава инициативността на неправителствените организации в образованието и ефективното им партньорство с държавните, общинските и частните образователни институции, с бизнес организациите и медиите;

● Съчетава празничната и деловата атмосфера, забавното и сериозното, приятното и полезното, неформалното общуване и деловата екипност.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ СЪБИТИЯ

18 април
● Откриване на фотоизложба на ученическите фотоклубове по проект „УСПЕХ” на МОМН. Мост на влюбените. Начало: 16:00 часа

18 април
● Прес конференция за Седмия Фестивал на българското образование. Прес клуб БТА. Начало: 12:00 часа

ПАРТНЬОРСТВО В ОБРАЗОВАНИЕТО

Posted Image

Европейска нощ на учените 2022 г.: