Европейска мрежа от центрове за киберсигурност и Център за компетентност за иновации и операции

Описание на проекта

Проактивен тласък на киберзащитата

Киберзащитата е жизненоважна за просперитета и сигурността. Проектът ECHO има за цел да предложи организиран и координиран подход за подобряване на проактивната киберзащита на Европейския съюз, позволявайки на блока да действа в очакване, защитавайки се от атака срещу компютри и мрежи. ECHO разработва мрежа, чрез която центровете за киберсигурност и компетентност на ЕС могат да бъдат най-добре координирани и оптимизирани. Това може да допринесе за трайно и устойчиво развитие на уменията за киберсигурност, включително засилени изследвания и експерименти за сертифицирани продукти за сигурност, като системи за ранно предупреждение и пътни карти за междусекторни технологии.

 

Предмет на проекта


РЕКЛАМА:

***

ECHO предлага организиран и координиран подход за подобряване на проактивната киберзащита на Европейския съюз чрез ефективно и ефикасно многосекторно сътрудничество. Партньорите ще изпълнят 48-месечен работен план за разработване, моделиране и демонстриране на мрежа от центрове за кибер изследвания и компетентност. Главният Център за компетентност служи като фокусна точка за многосекторната рамка за оценка на ECHO, позволяваща управление на многосекторни зависимости, осигуряване на система за ранно предупреждение, федерация от кибер диапазони и управление на разрастваща се колекция от партньорски ангажименти.

Многосекторната рамка за оценка на ECHO се отнася до анализа на предизвикателствата и възможностите, произтичащи от специфични за сектора случаи на употреба, анализ на нуждите на киберсигурността и разработване на междусекторни пътни карти за технологични дейности, включващи хоризонтални дисциплини за киберсигурност.

Системата за ранно предупреждение, федерацията на кибер диапазоните и междусекторните пътни карти ще бъдат предмет на демонстрационни случаи, включващи съответно участие на взаимозависими индустриални сектори.
Рамката за кибер умения ECHO осигурява основата за разработване на програми за обучение и подготовка в областта на киберсигурността, включително обща дефиниция на хоризонталните и междусекторните умения и квалификации, необходими на практикуващите в киберсигурността.

Схемата за сертифициране на киберсигурност ECHO предоставя специфичен за сектора и междусекторен процес за сертифициране на киберсигурност на нови технологии и продукти, произтичащи от предложените пътни карти на технологиите.

Проектът ще се развива и работи по модел на управление на ECHO, чрез който усилията в мрежата от центрове за компетентност в киберсигурността на ЕС могат да бъдат координирани и оптимизирани, за да осигурят трайни и устойчиви постижения в развитието на уменията; изследвания и експерименти; технологична доставка на пътни карти; и сертифицирани продукти за сигурност за подобрена устойчивост на киберсигурността.

Вижте цялата информация за проекта в броя  (безплатно в PDF) >> Специализиран брой: Научни европейски проекти с българско участие

 

Специализиран брой: Научни европейски проекти с българско участие

 

Този брой се реализира с подкрепата на
проекта K-TRIO 4 (Европейска Нощ на
Учените 2020 г.)

В този брой ще намерите над 15 научни проекта финансирани от Европейската комисия с изключително българско участие.
Искаме да покажем, че в България се правят изключителни неща и нивото на научна експертиза е европейско. Разбира се, това е една малка част от научните проекти, в които участват различни български организации. Може да следите интервютата, които пускаме в текст, аудио и видео на български учени, за да разберете още повече за българските участия в европейски проекти.

 

ИЗТЕГЛИ БЕЗПЛАТНО В PDF >>


Европейска нощ на учените 2022 г.: