Ева Гюрова от ЦК „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“

Ева Гюрова от ЦК „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“

Ева Гюрова от ЦК „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“

Ева Гюрова от ЦК „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“


Направи дарение на училище!***

Д-р Ева Гюрова, е ветеринарен лекар по професия, работи като главен асистент в Националния център по безопасност на храните към Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт при Българската агенция за безопасност на храните и е изследовател в Център за компетентност „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Нейното поле на изява е безопасността на храните, в частност микробиология на хранителните продукти от животински произход и основно хранителните патогени в т.ч. Listeria monocytogenes и Shiga toxin-producing Escherichia coli(STEC).Тя е ръководител на Националната референтна лаборатория „Листерия, Ешерихия коли и вируси в храните“.

В свободното си време пътува, отглежда цветя, а също така обича да гледа тенис на корт и спортни танци.

Роля в проекта

В центъра за компетентност „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ тя е ръководител на един от мини проектите, който е Молекулярно типизиране на Listeria monocytogenes чрез пълно геномно секвениране и извършване на кластърен анализ.


Разбери повече за БГ Наука:

***

Този проект е насочен към зоонозните причинители и инфекциозните заболявания и дейността, с която се занимава центъра – хранителните патогени, е именно такава.

Настояща работа

В момента тя работи върху изготвянето на протоколите и необходимите реагенти и консумативи за извършването на геномното секвениране на Listeria monocytogenes, което ще подпомогне участието ѝ в проекта.

Интересен факт

Известният български писател Димитър Димов, който е написал “Тютюн”, “Осъдени души” и “Поручик Бенц”, е бил ветеринарен лекар и професор по анатомия на гръбначните животни.

Приложения и ползи

С използването на геномното секвениране може да се установи епидемиологичната връзка между източника на инфекцията, начина на предаване, връзката с другите случаи и други фактори.

Listeria monocytogenes е хранителен патоген и е включена в микробиологичните критерии за безопасност на европейските регламенти, а консумирането на безопасна храна е изключително важно за здравето на хората.

Очаквания за бъдещето

Д-р Гюрова се надява всички техни изолати да бъдат секвенирани напълно и впоследствие събраните от тях данни да бъдат включени в световната база данни.

 

Всички визитки вижте тук: https://nauka.bg/category/centrove/

[ЧАСТ 3] Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Изтегли броя в PDF от тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-sept/

Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.