EnduroSat предоставя иновативни сателитни решения за космическа комуникация

Предмет на проекта

EnduroSat е иновативна космическа компания, фокусирана върху инженеринг и вътрешно производство на ново поколение спътници, усъвършенстване на нови дизайни в областта на електрониката, комуникационните системи и софтуера. EnduroSat е единствената спътникова компания в България със стратегическа мисия за разработване на иновативни услуги и продукти в областта на космическите технологии.

Целите на проекта InnoSpaceComm са да достигнат до пазара иновативни модерни комуникационни модули, да инициират услугата Space to Ground (Наземна станция) и да свържат директно европейските малки и средни предприятия, индустрията и академичните среди чрез уникални образователни ресурси, позволяващи създаването на нови пазари в ЕС.

Целите на проекта InnoSpaceComm и целите на EnduroSat са да предоставят спътникова инфраструктура от ново поколение (интегрирана комуникация в орбитални спътници и наземен сегмент – наземна станция) за разнообразен набор от мисии в ниска околоземна орбита и да демонстрират висок потенциал по отношение на конкурентоспособността и растежа на компанията.
Фокусът на проекта е върху създаване на модерни модули за сателитна комуникация, проверка на техните функционални възможности и извеждането им на пазара. Очакваните резултати от проекта включват инициатива за академични среди, предоставяне на демо комуникационни модули и безплатен инструмент за електронно обучение, насочващ клиентите на EnduroSat за ефективно използване на продуктите. EnduroSat ще промени начина, по който малките и средни предприятия, образователните организации и изследователските програми получават данни от и към космоса с малка част от разходите си.
С очакваните резултати на InnoSpaceComm много нови клиенти и икономически сектори ще имат пряка полза и достъп до най-иновативните и модерни космически технологии на конкурентна цена. Успешното изпълнение на текущия проект InnoSpaceComm, който вече получи Печат за високи постижения с последното си представяне на Отворена подривна иновационна схема, както и подкрепата на Инструмента за малки и средни предприятия „Хоризонт 2020“ ще гарантира експоненциалното разширяване на компанията на пробивните иновации за пазара на космически технологии на ниво ЕС и отвъд.

 

Научни области
/ социални науки / икономика и бизнес / бизнес и управление / търговия


РЕКЛАМА:

***

/ естествени науки / физически науки / астрономия / планетарна наука / спътници

 

Вижте цялата информация за проекта в броя  (безплатно в PDF) >> Специализиран брой: Научни европейски проекти с българско участие

 

Специализиран брой: Научни европейски проекти с българско участие

 

Този брой се реализира с подкрепата на
проекта K-TRIO 4 (Европейска Нощ на
Учените 2020 г.)

В този брой ще намерите над 15 научни проекта финансирани от Европейската комисия с изключително българско участие.
Искаме да покажем, че в България се правят изключителни неща и нивото на научна експертиза е европейско. Разбира се, това е една малка част от научните проекти, в които участват различни български организации. Може да следите интервютата, които пускаме в текст, аудио и видео на български учени, за да разберете още повече за българските участия в европейски проекти.

 

ИЗТЕГЛИ БЕЗПЛАТНО В PDF >>

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: