Две медни монети на Османски Тунис от XVIII в. от град Сливен и село Чешнегирово (Пловдивско)