Духовен антропоцентризъм

Когато ни призовават към опазване на околната среда с призиви като: „природата е част от нашето наследство“, „за да може всеки да й се радва“, „нашите внуци да й се радват“, защитниците й се стремят да използват човешките оценки за духовните ресурси. Първият известен опит е направен в Китай около 1100 г. пр. Хр. с построяването на „Духовен парк“. Това е първият национален парк, завършен от крал Уен от династията Джо. Според Менций (IV в. пр. Хр.), който пръв проповядва духовния антропоцентризъм, дивият живот в този парк е бил запазен непокътнат и целта е била да доставя радост на Уен и неговия народ.


Европейска нощ на учените 2022 г.: