Държавно посещение

По-рано държавните глави никога не посещавали официално чужди столици, освен като завоеватели, васали или владетели. Но египетският фараон Рамзес II поканил Хатушил, царя на хетите, на официално посещение в Египет. Вместо да се обиди, Хатушил с удоволствие приел поканата и направил посещението дванайсет години след подписването на договора. Египетските коментатори от онова време били впечатлени: „Отсега нататък хората от Камит (египтяните) носят едно сърце с хората от Кета (хетите), което не е било от времето на бог Ра.“


Европейска нощ на учените 2022 г.: