Доколко неандерталците са се приспособили към живот край морето