Търсене
Close this search box.

Доц. Виолин Райков – Показват ли взетите проби замърсявания в Черно море?

Доц. Виолин Райков – Показват ли взетите проби замърсявания в Черно море?

Доц. Виолин Райков – Показват ли взетите проби замърсявания в Черно море?

Доц. Виолин Райков – Показват ли взетите проби замърсявания в Черно море?


Направи дарение на училище!***

Доц. Виолин Райков – Показват ли взетите проби замърсявания в Черно море?


Допитваме се до Виолин Райков, доцент в Института по океанология към БАН, по повод нарасналите опасения от замърсяване на Черно море след взривяването на ВЕЦ Каховка в Украйна. Доц. Райков споделя пред БГ Наука какво показват данните от направените до момента измервания на замърсителите в морската вода.

След като научноизследователският кораб на Морското училище е предоставен на Регионална инспекция по околната среда и водите, бива извършен много обстоен мониторинг на над 25 станции по цялото българско Черноморие. Като проби се взимат не само от водата, но и от седимента, а също така се изследват и рибите. Вече са готови резултатите от измерванията за тежки метали, полиароматни въглеводороди, цезий-137, който е радиоактивен, както и за ред други елементи. Всички те са в нормата, дори много под допустимите норми, които Европейският съюз е определил, съобщава доц Виолин Райков.

Отделно от Басейновата дирекция Черноморски регион извършват собствен мониторинг, който редовно публикуват на интернет страницата си. Техните изследвания показват, че има някои места, където се заустват отпадни води, като например частна зоологическа градина във Варна, чиито отходни води влизат директно в морето; край Каварна и Балчик пък е установено завишаване на азота, както и на медта. Всички останали елементи, които се измерват, а те са много на брой, плюс микробиологичното мониториране (на ешерихия коли, салмонела и др.), показват че нивата на всички тях са ниски и в нормите и не се различават съществено от тези отпреди аварията в Каховка, тоест не би трябвало да се предизвикват никакви притеснения.


Разбери повече за БГ Наука:

***

По Черноморското крайбрежие в района на Одеса, плуват много боклуци, довлечени от течението на Днепър след взривяването на Каховка. Снимка: “Новости Донбасса”

Действително огромно количество от замърсените води от Каховка се изляха през устието на Днепър в Черно море, но те попаднаха в Одеския залив и до сега единствено там циркулират. Това е един доста голям залив, в който се получават естествени завихряния на водата, поради които излялата се водна маса, заедно с довлечената кал, индустриални замърсители, трупове на животни и други, в голяма степен си е останала там. Само една малка част се е разнесла леко извън Одеския залив, но не е достигнала дори до румънските брегове, и постепенно се утаява на дъното.

В допълнение, като преграда пред придвижването на тези води на юг, има един маскиращ ефект на река Дунав. Втокът на Дунав е много по-голям от този на Днепър и след вливането си в Черно море той образува една подводна река в морето, която играе ролята на перде, или естествен праг, срещу останалите води, които теченията носят от север към румънското крайбрежие.

Въпреки забраните, хора все пак се къпят във водата край Одеса и все още заразявания от замърсена вода там не са регистрирани. Снимка: “Новости Донбасса”.

При Одеса пробите са показали завишаване на Коли-титър (показател за оценка на бактериологичния състав на водата), както и на различни елементи, основно с органогенен характер (като азот и фосфор), дошли от селскостопански дворове, от торове и от тоалетни. Но това е изключително само за този район. 

При нашето крайбрежие има установени някои точкови замърсявания от зауствания, някои от които законни, други не особено. Но опасност за здравето и живота на хората реално няма, нито пък за рибите или за мидите. 

На тревогите и слуховете, че все пак има замърсяване, дори радиоактивно, вследствие на Каховка, доц. Райков отговаря с това, че голям брой организации (включително и чуждестранни) наблюдават постоянно за замърсители в морската вода и просто няма как да се скрие или пропусне едно сериозно замърсяване на нашето Черноморие. Вече два месеца от аварията насам се правят измервания, в които не се наблюдава нищо нередно, данните от тях са ясни и категорични и се публикуват свободно на сайта на МОСВ, за всеки който желае да следи актуализацията им.

Друго свидетелство, че всичко е наред и с фауната и флората в морето е, че производителите на аквакултури продължават да изнасят своя улов. Български компании изнасят различни видове, като рапан, калкан, цаца и др. За да бъде одобрена тяхната стока за износ, на тях им трябва сертификат за качество, че не е замърсена с нищо. Те си плащат за тези анализи в акредитирани частни лаборатории, които наред с държавните институции не засичат нищо нередно. И накрая чуждестранните инспекции по качеството на храните също правят анализ на входа, откъдето тази стока се приема, преди да я допуснат на пазара в техните държави.

Разбира се всичко това не означава, че нашето море е кристално чисто, отбелязахме вече, че има някои локални замърсявания. Никой не може да гарантира и че измерените стойности ще бъдат в нормите занапред – екосистемата все пак е динамична, човешката дейност – активна и замърсявания винаги са възможни, но те биват засичани своевременно чрез постоянния мониторинг, който се извършва от институциите.

Това което със сигурност може да се каже е, че към момента няма никакви причини къпането и риболова да бъдат забранявани или ограничавани, на която и да било локация от българското крайбрежие. Така че няма причини да се страхуваме за здравето на хората, бизнеса или туризма.

С подкрепата на Science+

 

Текст: Радослав Тодоров

Изображения: canva.com, Новости Донбасса


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.