Доц. д-р инж. Емад Абдулахад Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Доц. д-р инж. Емад Абдулахад е строителен инженер, преподавател в Катедра Масивни конструкции на УАСГ и изследовател в Център за върхови постижения „Наследство Бг“ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Завършил е Строителство на сгради и съоръжения през 1991 г., а през 1998 г. защитава външната защита на своята дисертация в областта Многоетажни стоманобетонни сгради при действие на хоризонтално натоварване, земетръс и вятър.
Неговото най-голямо хоби е работата, която действително му доставя удоволствие, а в свободното си време обича да плува.

Роля в проекта

Основната му роля в центъра за върхови постижения „Наследство Бг“ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ е координатор по строителството с всичките партньори в проекта. Инж. Абдулахад е работил върху паметници на културата и то точно като експерт в неговата област – усилване и възстановяване на вече съществуващи сгради. Поради това и настоящият проект представлява предизвикателство и интерес за него. Както той споделя, при работата с паметници, често попадат на някои по-интересни и предизвикателни случаи, свързани с възстановяването и усилването на културните паметници.

Настояща работа


РЕКЛАМА:

***

След като са приключили дейностите по обследването на всички обекти на партньорите по Проекта, към момента в ход е изготвянето на проектна документация за част от обектите, а останалите са към финализиране на строително-монтажните работи. Също така  сега стартират СМР по Проекта за лабораториите в УАСГ, където той също е отговорник по изпълнение на строителството.

Ползи за обществото

Според инж. Абдулахад паметниците на културата са историята на нашата държава България и тя трябва да бъде запазена по един или друг начин. Няма как хората да живеят без да имат своя история, към която да бъдат прикрепени, тъй като все пак това е тяхното наследство.

Също така той обръща внимание на това, че държавата обръща незаслужено малко внимание на паметниците на културата, но този проект ще подпомага доста в тази област. Естествено когато говорим за БГ наследство, това не са само сгради, а има и доста други обекти, по които ще се работи.

 

 

 

 

Всички визитки вижте тук: https://nauka.bg/category/centrove/

[ЧАСТ 2] Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Изтегли броя в PDF от тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-sept/