Доц. Пламен Захариев от ЦВП „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“

Доц. Пламен Захариев е преподавател в катедра Телекомуникации на Русенския университет “Ангел Кънчев” и изследовател в Център за върхови постижения „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Той се занимава активно с различни дейности в областта на информационните и комуникационните технологии. Като преподавател води дисциплини, свързани с безжичните технологии за пренос на данни, с криптографията, със сигурността в комуникационните мрежи, със създаването на приложения за мобилните устройства. Като изследовател в центъра също се занимава с тези теми, но и с други, свързани с 3D технологиите, с адитивните технологии и с безпилотните летателни апарати.

Сред хобитата му, за които вече почти няма време, са риболовът, колоезденето и компютърните игри.

Роля в проекта

В центъра за върхови постижения „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ той е част от научната група, която се занимава с една от дейностите в областта на обработката на изображения, както на земната повърхност така и на изображения като цяло. Също така се занимава и с различни задачи, свързани с компютърното зрение, като например как да се научат дроновете да разпознават QR кодове и изображения за да изпълняват различни задачи. Занимава се още с 3D технологиите, с добавената реалност, с адитивните технологии, 3D принтирането и др.

Настояща работа


РЕКЛАМА:

***

В момента той работи по задача, която цели да запали децата в училище по информационните и комуникационните технологии, да им се покаже как чрез STEM технологиите могат да се научат да решават математически задачи и да програмират. Допълнително, доц. Захариев се опитва да покаже, че дори и да изглеждат като детски играчки, дроновете всъщност са много комплексни системи и могат да бъдат използвани за редица общественополезни неща, като например за доставка на стоки, да бъдат въздушни линейки и много други.

Интересен факт

Криптографията реално е навсякъде. В момента, в който се събудите, станете и отворите да проверите пощата си или влезете онлайн през телефона си, вече реално използвате един от механизмите на криптографията. Това е една наука, която се използва масово и се изучава в университетите вече повече от 100 години. Тя е в основата на всеки един механизъм за сигурност. Когато решите например да направите една банкова транзакция или искате да си проверите фейсбук профила вие използвате един от тези механизми, макар и да не го знаете. Това което прави криптографията всъщност е да защитава информацията, за да не може тя да бъде разпозната и прихваната от други хора и използвана срещу вас.

Ползи за обществото

На пазара има доста конкурентни решения на продуктите, които доц. Захариев и екипът му разработват, но те все пак се стремят да ги направят по-добри, по-евтини и по-достъпни за хората. Със своите дейности, доц. Захариев се стреми да запали младото поколение по информационните и комуникационните технологии, точните науки и програмирането.

 

 

Всички визитки вижте тук: https://nauka.bg/category/centrove/

[ЧАСТ 2] Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Изтегли броя в PDF от тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-sept/

Европейска нощ на учените 2022 г.: