Доц. Ивайло Алексиев от ЦК „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“

Доц. Ивайло Алексиев от ЦК „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“

Доц. Ивайло Алексиев от ЦК „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“

Доц. Ивайло Алексиев от ЦК „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“


Направи дарение на училище!***

 

 

Ивайло Алексиев е завеждащ Националната референтна потвърдителна лаборатория по HIV към Национален център по заразни и паразитни болести и изследовател в Център за компетентност „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Занимава се с изследвания на HIV, диагностика, мониторинг, изследвания за резистентност, а също така и с други вирусни патогени като хепатит и др.

Свободното си време обикновено прекарва със своето семейство.

Настояща работа


Разбери повече за БГ Наука:

***

В центъра за компетентност „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ той се занимава основно с извършването на диагностика, изследването и разчитането на вирусни геноми както на HIV, така и на коронавирус и други вирусни патогени. В момента работи върху изследване на разпространението на различни вирусни варианти HIV и на SARS-CoV-2, както и антиретровирусна резистентност, което ще подпомогне разбирането на разпространението на тази вирусни патогени в страната и от друга страна ще подпомогне терапията на пациентите с HIV.

Роля в проекта

Неговата роля в проекта се състои в разработване на нови методи за разчитане на вирусните геноми на HIV и на Covid, с цел да се проследи антиретровирусната резистентност и вирусните варианти, които възникват в процеса на еволюцията на вирусите.

Интересен факт

Всичко, свързано с изследванията на вирусните геноми е много любопитно и винаги се научават нови неща за вирусите и тяхната еволюция.

 

Всички визитки вижте тук: https://nauka.bg/category/centrove/

[ЧАСТ 3] Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Изтегли броя в PDF от тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-sept/

Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.