Деян Дончев от ЦК „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“

Деян Дончев е молекулярен биолог в Националната референтна лаборатория “Kонтрол и мониториране на антибиотичната резистентност” към Национален център по заразни и паразитни болести и изследовател в Център за компетентност „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Той е отговорен за изработването на част от протокола по цялостното секвениране на ковид, както и за обработването на част от получените секвенции, тъй като те имат нужда да бъдат обработени и от човешко око, а не само от софтуер. Целта е да се проверява наличието на нови мутации и варианти на вируса.

В свободното си време обича да тича, да гледа филми, да излиза с приятели и да чете книги.

Роля в проекта


РЕКЛАМА:

***

В центъра за компетентност „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ той участва директно в процесите по секвенирането, в работата с консумативите, както и със зареждането на апаратите. В този процес се откриват и фактори на резистентност в канални води и понеже проектът се е разширил покрай пандемията, сега ще се търсят нови варианти на коронавируса в каналните води.

Настояща работа

В момента Деян Дончев работи върху част от рутинни проекти към Центъра по заразни и паразитни болести и се подготвя теоретично за своята докторантура.

Интересен факт

Едва около 2% от микроорганизмите в заобикалящата ни среда са идентифицирани и известни на науката. Тоест ние живеем в свят пълен с микроорганизми, огромната част от които въобще не са ни познати.

 

Всички визитки вижте тук: https://nauka.bg/category/centrove/

[ЧАСТ 3] Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Изтегли броя в PDF от тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-sept/

Европейска нощ на учените 2022 г.: