Десетични единици

Старите китайски линии за измерване на футовете винаги са били разделени на десет инча (1 инч = 2,54 см), а всеки инч – обикновено на десет части. Такива правила, датиращи още от VI в. пр. Хр., все още се използват, и десетинчовият фут (1 фут = 30,5 см), просъществувал до XX век, е възникнал най-късно в началото на династията Джо (около 1100 г. пр. Хр.). Пълна десетична система за измерване на дължини е въведена в цял Китай около 220 г. пр. Хр. Най-малката единица е била „хао“ – 1/10 000 от инча. Най-голямата е „йин“, една стотна от фута. Имало е китайски десетични единици и за тегло, и за обем, но няма записи кога са били въведени.


Европейска нощ на учените 2022 г.: