Далечните звезди могат да се окажат потенциален дом на до седем обитаеми планети